int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Anticorpi anti-celule parietale gastrice

Pret 770.00 MDL

Антитела к париетальным клеткам желудка (ПКЖ)

представляют собой аутоантитела к микросомам и клеточной поверхности этих клеток, непосредственно участвуют в разрушении популяции обкладочных клеток и развитии атрофического гастрита с нарушением абсорбции витамина В12 в подвздошной кишке. ПКЖ вырабатывают соляную кислоту и внутренний фактор Кастла (гликопротеин массой 72 кДа, который секретируется в просвет желудка и служит для связывания и транспорта в стенку кишки витамина В12). Париетальных клеток желудка больше в теле желудка, поэтому обычно аутоиммунный гастрит проявляется атрофией фундальных отделов, по сравнению с антральным гастритом при хеликобактерной инфекции. Уничтожение популяции обкладочных клеток ведет к гипоацидному гастриту, мальабсорбции, железодефицитной и пернициозной анемии (болезнь Аддисона-Бирмера), которая характеризуется мегалобластным кроветворением и изменениями нервной системы вследствие дефицита витамина B12. Не отмечается взаимосвязи между обнаружением аутоиммунных антител к ПКЖ и антральным гастритом, основной этиологической причиной которого является инфекция Helicobacter pylori. Аутоантитела к внутреннему фактору Кастла способны вызывать нарушение его функции как за счет блокады его связывания с витамином В12, так и препятствуя адсорбции комплекса в тонком кишечнике.

Данные антитела выявляются у 90% пациентов с аутоиммунным гастритом и пернициозной анемией и у до 50% пациентов с атрофическим гастритом без пернициозной анемии.

Титры данных аутоиммунных антител не коррелируют с тяжестью атрофии слизистой желудка, поэтому их мониторинг не целесообразен.

Определение антител к париетальным клеткам является более чувствительным, но менее специфическим тестом в отношении пернициозной анемии, чем исследование антител, блокирующих внутренний фактор.

Показатель Характеристика
Материал Венозная кровь
Правила подготовки пациента Стандартные
Транспортная среда, пробирка Вакутайнер с/без антикоагулянта с/без гелевой фазы
Правила и условия транспортировки, стабильность пробы Стандартные
Метод тестирования ИФА
   
Показания к назначению
Маркер аутоиммунного гастрита с пернициозной анемией

· Диагностика аутоиммунного гастрита;

· диагностика пернициозной анемии

Интерпретация результатов
Повышение уровня
· Пернициозная анемия (до 90%);

· атрофический гастрит без пернициозной анемии (до 50%);

· болезнь Аддисона;

· myasthenia gravis;

· СД 1 типа;

· АИТ;

· язвенный гастрит;

· железодефицитная анемия;

· синдром Шегрена

SKU: IM100 Durata 10 zile sânge venos

Informaţii generale

Boala Addison-Biermer (anemia pernicioasă) este o afecţiune cronică caracterizată prin anemie megaloblastică însoţită de leziuni degenerative ale mucoasei tractului digestiv precum şi la nivelul sistemului nervos. Mecanismul de producere al acestei afecţiuni este reprezentat de absorbţia intestinală deficitară a vitaminei B12 prin lipsa factorului intrinsec, instalată probabil printr-un mecanism autoimun pe un fond constituţional particular.

Absorbţia vitaminei B12 este condiţionată la om de prezenţa factorului intrinsec (FI), o glicoproteină secretată de celulele parietale din regiunea fundică a stomacului, care leagă cu mare afinitate vitamina B12 eliberată prin digestie. Complexul vitamina B12-factor intrinsec este endocitat la nivelul celulelor ileale5.

Pe lângă gastrită, care apare ca o cauză primară posibilă a anemiei megaloblastice, rolul factorilor imunologici este sugerat în primul rând de prezenţa în serul bolnavilor a anticorpilor anti-celule parietale gastrice. Aceşti autoanticorpi sunt depistaţi la aproximativ 90% dintre pacienţii cu anemie pernicioasă, afecţiune care reprezintă ultimul stadiu al atrofiei autoimune de mucoasă gastrică4;5. Anticorpii interacţionează cu subunităţile alfa şi beta ale H /K-ATP-azei, o enzimă prezentă la nivelul membranei, iar inflamaţia mediată autoimun duce la distrucţia celulelor parietale gastrice, cu reducerea producţiei de factor intrinsec şi în consecinţă scăderea absorbţiei intestinale de vitamina B121.

Recomandări pentru determinarea anticorpilor anti–celule parietale gastrice evaluarea pacienţilor suspectaţi de anemie pernicioasă sau deficit imun de vitamina B12, cu sau fără anemie megaloblastică4.

Pregătire pacient – nu este necesară2.

Specimen recoltat sânge venos2.

Recipient de recoltare – vacutainer fără anticoagulant cu/fără gel separator2.

Prelucrare necesară după recoltare – se separă serul prin centrifugare2.

Volum probă – minim 0.5 mL ser2.

Cauze de respingere a probei – ser hemolizat, intens lipemic sau contaminat bacterian2.

Stabilitate probă serul separat este stabil 4 zile la temperatura camerei, 14 zile 2-8°C; două luni la -20°C; nu decongelaţi/recongelaţi2.

Metodă imunofluorescenţă indirectă2.

Valori de referinţă – Anticorpi anti-celule parietale gastrice: negativ2.

Interpretarea rezultatelor

Un rezultat pozitiv indică prezenţa anticorpilor anti–celule parietale gastrice de tip IgG şi sugerează posibilitatea existenţei anemiei pernicioase sau a altor boli autoimune asociate4. Autoanticorpii sunt depistaţi la aproximativ 90% dintre pacienţii cu anemie pernicioasă şi la 30% dintre rudele de gradul I ale acestor pacienţi3.
Anticorpii anti-celule parietale gastrice sunt întâlniţi şi în alte boli autoimune cum ar fi: tiroidita autoimună Hashimoto, miastenie gravis, diabet zaharat de tip 1, boala Addison, alopecia areata, vitiligo etc3;5.
Nivelul de anticorpi anti-celule parietale gastrice nu este corelat cu severitatea bolii la pacienţii cu gastrită cronică autoimună sau cu alte afecţiuni autoimune.
Prevalenţa acestor anticorpi creşte cu vârsta la populaţia sănătoasă, de la aproximativ 2,5% la grupa de vârstă 30–39 de ani, la 9,6% în decada a 8-a de viaţă5.
Un rezultat negativ nu exclude posibilitatea existenţei anemiei pernicioase4.
Limite şi interferenţe
Prezenţa complexelor imune circulante în serul pacienţilor poate determina rezultate fals-pozitive prin interacţiuni nespecifice. Nu au fost stabilite performanţele acestei determinări în pediatrie2;3;4.

 

Bibliografie

1. Callaghan JM, Khan MA, Alderuccio F, et al: Alpha and beta subunits of gastric H /K-ATPase are concordantly targeted by parietal cell autoantibodies associated with autoimmune gastritis. Autoimmun 1993;16(4):289-295.
2. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2010. Ref Type: Catalog.
3. Laboratory Corporation of America. Directory of Services and Interpretive Guide. Antiparietal Cell Antibodies, www.labcorp.com 2010. Ref Type: Internet Communication.
4. Mayo Clinic/Mayo Medical Laboratories Test Catalogs and Guides. Test Catalog: Parietal Cells Antibodies, IgG, Serum. www.mayomedicallaboratories.com.Ref Type: Internet Communication.
5. Radu Păun. Tratat de medicina internă. Hematologie, vol 1, Ed.1997, 630-647.
< inapoi la lista

Pret 770.00 MDL