int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

ProGRP

Pret 860.00 MDL

Общая информация

Гастрин-рилизинг пептид (GRP) – гормон кишечника, пептид, состоящий из 27 аминокислот, структурно и функционально подобный С-концевому участку бомбезина. GRP присутствует в тканях мозга, в нервных волокнах, в нейроэндокринных клетках, клетках ЖКТ и легких. В физиологических условиях он стимулирует секрецию соляной кислоты и гастрина. Отмечено, что гастрин-рилизинг пептид в большом количестве может секретироваться опухолевыми клетками при мелкоклеточном раке легких (МКРЛ), однако использование GRP в качестве маркера для рутинных исследований затруднено из-за его нестабильности в крови и сложности его выделения. В настоящее время используется тест для определения ProGRP (прогастрин-рилизинг пептида) – более стабильного белка – предшественника гормона, также являющегося специфичным маркером для МКРЛ. Определение сывороточного уровня ProGRP значимо и может быть использовано в диагностике, лечении, прогнозе и раннем выявлении рецидивов у пациентов МКРЛ. Редко наблюдается повышение ProGRP у пациентов с доброкачественными заболеваниями легких (хронический бронхит, фиброз легких) и при почечной дисфункции.

Показатель Характеристика
Материал Венозная кровь
Правила подготовки пациента Стандартные
Транспортная среда, пробирка Вакутайнер с/без антикоагулянта с/без гелевой фазы
Правила и условия транспортировки, стабильность пробы Стандартные
Метод тестирования Иммунохимический с хемилюминесцентной детекцией (CLIA)
Показания к назначению
Прогастрин-рилизинг пептид (ProGRP) – один из маркеров мелкоклеточного рака легких

· Подозрение на мелкоклеточный рак легких (в комплексной диагностике МКРЛ при длительном наличии

неспецифических клинических проявлений);

· оценка эффективности противоопухолевой терапии, раннее выявление рецидива опухоли

Интерпретация результатов
Повышение уровня
· Мелкоклеточный рак легких;

· доброкачественные заболевания легких (хронический бронхит, фиброз легких);

· нарушение функции почек (ХПН)

SKU: MT28 Durata 10 zile sânge venos

Informaţii generale şi recomandări pentru determinarea ProGRP

ProGRP este un precursor stabil al hormonului intestinal GRP (Gastrin Releasing Peptide = peptidul care elibereaza gastrina). Astfel, neuropeptidul GRP, echivalentul la om al bombesinei amfibiene, este sintetizat ca un prohormon – proGRP – ce există în 3 variante, cu 115, 118 şi, respectiv, 125 aminoacizi. Regiunea proGRP-98 este comună tutoror celor 3 variante, iar anticorpii îndreptaţi împotriva acestei secvenţe au fost folosiţi în dezvoltarea testelor care determină proGRP în ser.

Niveluri crescute de proGRP au fost detectate în cancerul pulmonar cu celule mici (SCLC), având o sensibilitate şi specificitate înaltă pentru acest tip de tumoră4. Valorile ProGRP se corelează cu extinderea tumorii; astfel s-a constatat că în cazurile de boală limitată sensibilitatea markerului este de 58.3%, pe când în cele extinse sensibilitatea atinge 95.5%3.

Studiile clinice au indicat că proGRP şi enolaza neuron-specifică (NSE) deţin un rol complementar în diagnosticul şi prognosticul SCLC. Astfel, proGRP este mai sensibil decât NSE pentru diagnosticul SCLC (inclusiv în diferenţierea faţă de cancerul pulmonar altul decât cel cu celule mici), în timp ce NSE are valoare superioară ca factor de prognostic5.

Un studiu retrospectiv recent a analizat valoarea diagnostică unică şi combinată a marker-ilor CEA, Cyfra 21-1, NSE şi ProGRP la 1747 pacienţi cu tumori pulmonare de origine necunoscută. In total, 99.8% dintre pacienţii cu cancer pulmonar au eliberat cel puţin unul din cei 4 biomarkeri (la valori care au depăşit mediana lotului de control); pentru diferenţierea afecţiunilor pulmonare maligne de cele benigne, fiecare marker a atins o specificitate pentru tumori de 100% la valori crescute: CEA 20 ng/mL, Cyfra 21-1 40 ng/mL, NSE 45 ng/mL, ProGRP 250 pg/mL. La o specificitate de >99% ProGRP a atins cea mai înalta eficacitate diagnostică pentru SCLC (valoare predictivă pozitivă 57%), iar CEA a prezentat cea mai mare capacitate de a detecta tumori maligne în general (17%) şi adenocarcinoame pulmonare în mod special (29%). Marker-ul Cyfra 21-1 a fost dominant pentru cancerul cu celule scuamoase (12%). Folosirea combinată a celor 4 markeri a avut valoare predictivă pozitivă de 50% pentru tumorile pulmonare maligne, 44% pentru NSCLC, 36% pentru carcinoamele ce celule scuamoase, 53% pentru adenocarcinoame şi, respectiv 78%, pentru SCLC. In concluzie, la pacienţii cu tumori pulmonare de origine necunoscută, folosirea combinată a celor 4 markeri este utilă în diferenţierea proceselor maligne de cele benigne şi a celor primare, de cele secundare1.

Pregătire pacient à jeun (pe nemâncate) sau postprandial2.

Specimen recoltat sânge venos2.

Recipient de recoltare vacutainer fără anticoagulant, cu/fără gel separator2.

Cantitate recoltată minim 0.5 mL ser2.

Cauze de respingere a probei – specimen intens hemolizat, icteric, lipemic sau contaminat bacterian; probe care nu au sosit la laborator congelate; nu sunt acceptate probe de plasmă2.

Prelucrare necesară după recoltare se separă serul prin centrifugare cât mai repede după formarea completă a coagulului; dacă proba nu poate fi analizată imediat va fi congelată la -20°C; probele recoltate în afara sediului laboratorului vor fi transportate în recipientul destinat probelor congelate2.

Stabilitate probă serul este stabil 1 lună la -20°C; nu decongelaţi/recongelaţi2.

Metodă imunochimică cu detecţie prin chemiluminiscenţă (CLIA)1.

Valori de referinţă1 – <30 ng/mL.     

Limite şi interferenţe
Insuficienţa renală reprezintă sursa cea mai frecventă de rezultate fals-pozitive, de aceea evaluarea funcţiei renale trebuie efectuată obligatoriu înaintea determinării ProGRP3.

 

Bibliografie

1. Christine Gruber et al. CEA, CYFRA 21-1, NSE, and ProGRP in the diagnosis of lung cancer: a multivariate approach / CEA, CYFRA 21-1, NSE und ProGRP in der Diagnostik des Lungenkarzinoms: eine multivariate Analyse. In Laboratoriums Medizn, . Volume 32, Issue 5, Pages 361–371, 2008.
2. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2010. Ref Type: Catalog.
3. Rafael Molina, Jose M. Auge, Julian Alicarte, Xavier Filella, Nuria Viñolas, Antonio M. Ballesta. Pro-Gastrin-Releasing Peptide in Patients with Benign and Malignant Diseases. In Tumor Biol 2004;25:56-61.
4. Stieber P; Dienemann H; Schalhorn A; Schmitt U M; Reinmiedl J; Hofmann K; Yamaguchi K. Pro-gastrin-releasing peptide (ProGRP)–a useful marker in small cell lung carcinomas. In Anticancer research 1999;19(4A):2673-8.
5. T. Shibayama. Complementary roles of pro-gastrin-releasing peptide (ProGRP) and neuron specific enolase (NSE) in diagnosis and prognosis of small-cell lung cancer (SCLC). In Lung Cancer, Volume 32, Issue 1, Pages 61-69, 2001.
< inapoi la lista

Pret 860.00 MDL