int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

CA 72-4 (Ag tumoral)

Pret 230.00 MDL

CA 72-4 считается молекулой, подобной муцину.
Абсолютные показания: маркер первой линии в мониторинге лечения и развития заболевания при раке желудка (в сочетании с СЕА или СА 19-9 в качестве вторичных маркеров).
Относительные показания: вторичный маркер для слизистых опухолей яичников1; 3.
Обучение пациента – голодание (натощак) или после приема пищи2.
Собранный образец – венозная кровь2.
Контейнер для сбора – вакуумный без антикоагулянта, с / без разделительного геля2.
Обработка, необходимая после сбора урожая – отделение сыворотки центрифугированием; свежая сыворотка обработана; если это невозможно, сыворотку хранят при 2-8 ° C или -20 ° C2.
Объем теста – минимум 0,5 мл сер2.
Причины отказа от доказательств
• гемолизированный образец;
• образец, подверженный воздействию высокой температуры;
• зараженный бактериями образец2.
Стабильность образца – отделенная сыворотка стабильна в течение 30 дней при 2-8 ° С; длительное время при -20 ° С или -70 ° С; не размораживайте / замораживайте2.
Метод – иммунохимия с электрохемилюминесцентным детектированием (ЭКЛИА) 2.
Контрольные значения2 – <6,9 Ед / мл.
Коэффициент пересчета: Ед / мл х 0,01 = Ед / л; Ед / мл = кЕ / л
Предел обнаружения – 0,2 ед. / Мл3.
Пределы и помехи
Увеличение СА 72-4 также может быть обнаружено при доброкачественных заболеваниях молочной железы или печени, а также при беременности.
• Аналитические вмешательства
Может вызвать помехи для некоторых компонентов набора и привести к следующим неубедительным результатам:
– лечение биотином в высоких дозах (> 5 мг / сут); следовательно, рекомендуется, чтобы кровь была взята по крайней мере через 8 часов после последнего введения;
– очень высокие титры антител против стрептавидина и рутения;
– моноклональные антитела от мышей, вводимые некоторым пациентам в диагностических или терапевтических целях
• Аналитические вмешательства
Может вызвать помехи для некоторых компонентов набора и привести к следующим неубедительным результатам:
– лечение биотином в высоких дозах (> 5 мг / сут); следовательно, рекомендуется, чтобы кровь была взята по крайней мере через 8 часов после последнего введения;
– очень высокие титры антител против стрептавидина и рутения;
– моноклональные антитела от мышей, вводимые некоторым пациентам в диагностических или терапевтических целях2.
Список используемой литературы
1. Фрэнсис Фишбах. Иммунодиагностические исследования. В Руководстве по лабораторным и диагностическим тестам, изд. 8, 2009; 654.
2. Сыневская лаборатория. Конкретные ссылки на рабочую технологию, использованную в 2010 году. Тип ссылки: Каталог.
3. Лотар Томас. Опухолевые маркеры. В Клинической Лаборатории Диагностики. 1998, 941-945.

SKU: MT06 Durata 1 zile sânge venos

Informaţii generale şi recomandări pentru determinarea CA 72-4

CA 72-4 este considerat a fi o moleculă asemănătoare mucinei.

Indicaţii absolute: marker de prima linie în monitorizarea tratamentului şi evoluţiei bolii în cancerul gastric (în asociere cu CEA sau CA 19-9 ca markeri secundari).

Indicaţii relative: marker secundar pentru tumorile ovariene mucinoase1;3.

Pregătire pacient à jeun (pe nemâncate) sau postprandial2.

Specimen recoltat sânge venos2.

Recipient de recoltare vacutainer fără anticoagulant, cu/fără gel separator2.

Prelucrare necesară după recoltare – se separă serul prin centrifugare; se lucrează serul proaspăt; dacă acest lucru nu este posibil, serul se păstrează la 2-8°C sau la -20°C2.

Volum probă – minim 0.5 mL ser2.

Cauze de respingere a probei

• specimen hemolizat;
• specimen expus la temperatură ridicată;
• specimen contaminat bacterian2.

Stabilitate probă serul separat este stabil 30 zile la 2-8°C; timp îndelungat la -20°C sau la -70°C; nu decongelaţi/recongelaţi2.

Metodă imunochimică cu detecţie prin electrochemilumiscenţă (ECLIA)2.

Valori de referinţă2 – <6.9 U/mL.  

Factor de conversie: U/mL x 0.01 = U/L;  U/mL = kU/L.

Limita de detecţie0.2 U/mL3.

Limite şi interferenţe

Creşteri ale CA 72-4 pot fi întalnite şi în afecţiuni benigne mamare sau hepatice, precum şi în sarcină2.

• Interferenţe analitice

Pot produce interferenţe cu unele componente ale kit-ului şi conduce la rezultate neconcludente următoarele:

– tratamentul cu biotină în doze mari (>5 mg/zi); de aceea se recomandă ca recoltarea de sânge să se facă după minimum 8 ore de la ultima administrare;
– titrurile foarte crescute de anticorpi anti-streptavidina şi anti-ruteniu;
– anticorpii monoclonali proveniţi de la şoarece administraţi la unii pacienţi în scop diagnostic sau terapeutic2.

 

Bibliografie

1. Frances Fischbach. Immunodiagnostic Studies. In A Manual of Laboratory and Diagnostics Tests, Ed 8, 2009; 654.
2. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2010. Ref Type: Catalog.
3. Lothar Thomas. Tumor Markers. In Clinical Laboratory Diagnostics. 1998, 941-945.
< inapoi la lista

Pret 230.00 MDL