int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Servicii si tarife A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Anticorpi anti-U1RNP

Pret 320.00 MDL

Анти RNP –

это аутоантитела к экстрагируемым ядерным антигенам – рибонуклеопротеинам (RNP). Антитела к RNP предназначены для диагностики СКВ и смешанных заболеваний соединительной ткани (СЗСТ). Эти антитела относятся к группе антинуклеарных антител (ANA). ANA — это определенный класс аутоантител, которые способны связывать и разрушать определенные структуры в ядре клеток.

Антитела к RNP и комплексу RNP/Sm связаны со смешанным заболеванием соединительной ткани и СКВ. Перекрёстный синдром (Overlap syndrome) — это общий термин, созданный для того, чтобы объединить разные воспалительные аутоиммунные заболевания, характеризующиеся наложением симптомов системной красной волчанки (СКВ), прогрессирующей системной склеродермии (ПСС), дермато/полимиозита (ДМ/ПМ), ревматоидного артрита (РА) и синдрома Шегрена. Смешанное заболевание соединительной ткани (MCTD, СЗСТ, синдром Шарпа) — хорошо изученный перекрёстный синдром, для которого характерны специфические клинические признаки, наличие антител различной специфичности и характерный фенотип HLA-антигенов (т.е. DR2 и DR4). Крайнее клиническое проявление СЗСТ — это феномен Рейно, для которого специфическим симптомом является сосудистый отёк пальцев и рук. Кроме этого, пациенты страдают от артрита. У пациентов с СЗСТ часто находят симптомы различных перекрёстных соединительно-тканных заболеваний. Однако они могут проявиться не у всех пациентов. Серологически СЗСТ характеризуется наличием аутоантител, направленных против белка 70 кДа комплекса сплайсосом U1-snRNP. До 100% пациентов с СЗСТ имеют высокие титры анти-RNP-70 аутоантител. Пациенты, у которых выявляют только анти-RNP-70 антитела из всего разнообразия антиядерных антител, имеют классические клинические проявления СЗСТ. Дополнительно у этих пациентов часто находят типичные для СКВ антитела (например, анти-dsDNA, анти-Sm, антигистоновые). В этих случаях классическое СЗСТ разовьётся в СКВ. U1-snRNP молекула (функция которой — сплайсинг пре-мРНК) состоит из уридинового, богатого РНК комплекса с классическими RNP-антигенами, то есть протеина 70 kDa, протеина А (33 kDa) и протеина C (22 kDa). Также с этой РНК связаны специфические Sm-белки. Анти-Sm антитела — патогномоничные для СКВ маркёры.

Показатель Характеристика
Материал Венозная кровь
Правила подготовки пациента Cтандартные
Транспортная среда, пробирка Вакутайнер с/без антикоагулянта с/без гелевой фазы
Правила и условия транспортировки, стабильность пробы Стандартные
Показания к назначению
Маркер смешанных заболеваний соединительной ткани (СЗСТ)

· Диагностика СЗСТ;

· диагностика СКВ

Интерпретация результатов
Повышение уровня
· Системные заболевания соединительной ткани;

· системная красная волчанка;

· системная склеродермия

SKU: IM60 Durata 3 zile sânge venos

Informaţii generale

Anticorpii anti-U1RNP sunt îndreptaţi împotriva particulelor ribonucleoproteice nucleare mici (snRNPs); spre deosebire de anticorpii anti-Sm, aceştia recunosc numai ribonucleoproteinele din clasa U1. Anticorpii anti-U1RNP, de obicei în concentraţie mare, constituie un marker serologic pentru boala mixtă de ţesut conjunctiv, prezenţa lor fiind absolut necesară pentru diagnostic (sensibilitate clinică de100%). Această afecţiune se caracterizează clinic prin prezenţa simultană de manifestări asociate mai multor boli reumatismale: sclerodermie, LES, polimiozită şi poliartrită reumatoidă.

În momentul depistării anti-U1RNP, boala de ţesut conjunctiv este adesea nediferenţiată.

În cursul evoluţiei bolii, pacienţii încep să întrunească treptat criteriile de diagnostic ale uneia sau mai multora din bolile mai sus menţionate. La majoritatea pacienţilor cu nivele mari de anticorpi se regăsesc simptomele principale a două afecţiuni; HLA-DR4 se asociază cu această categorie. La pacienţii care au concentraţii mici de anticorpi, predomină manifestările de boală lupică.

Anti-U1RNP persistă îndelungat, concentraţia lor fiind variabilă, în funcţie de gradul de activitate a bolii. Acest tip de autoanticorpi mai poate apărea cu prevalenţă redusă (25-40%) şi în LES, adesea, împreună cu anti-Sm. Pacienţii cu boală lupică care prezintă anti-U1RNP au o evoluţie clinică mai uşoară, afectarea renală fiind mai rar întâlnită3.

Recomandari pentru deterninarea anticorpilor anti-U1RNP

Suspiciune de:

• boala mixtă de ţesut conjunctiv
• LES
• sclerodermie
• poliartrită reumatoidă
• polimiozită2;3

Pregătire pacient à jeun (pe nemâncate) sau postprandial (după mese)1. 

Specimen recoltat sânge venos1 

Recipient de recoltare vacutainer fără anticoagulant cu/fără gel separator1.

Prelucrare necesară după recoltare se separă serul prin centrifugare1.

Volum probă – minim 0.5 mL ser1.

Cauze de respingere a probei ser intens hemolizat, lipemic sau puternic contaminat bacterian1.

Stabilitate probă – serul separat este stabil 7 zile la 4°C; timp mai îndelungat la -20°C3.

Metodă imunoenzimatică cu detecţie prin fluorescenţă (FEIA)1.

Reactivii sunt reprezentaţi de proteine umane recombinate de înaltă specificitate1.

Valori de referinţă

<5 U/mL :    negativ
5-10 U/mL : echivoc
>10 U/mL:   pozitiv1

Limite şi interferenţe

Deşi sensibilitatea anticorpilor anti-U1RNP pentru boala mixtă de ţesut conjunctiv este de 100%, specificitatea clinică este redusă, în special în cazul concentraţiilor mici. Unii pacienţi, la care se depistează anti-U1RNP nu întrunesc criteriile de diagnostic pentru boala mixtă de ţesut conjunctiv3.

 

Bibliografie

1. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2010. Ref Type: Catalog
2. Laboratory Corporation of America. Directory of Services and Interpretive Guide. Antiextractable nuclear antigens. www.labcorp.com . 2010 Ref Type: Internet Communication
3. Rudolf Mierau, Ekkehard Genth. Autoantibodies in Systemic Rheumatic Diseases. In Clinical Laboratory Diagnostics-Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. Lothar Thomas. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt /Main, Germany,1 ed. 1998, 831.
< inapoi la lista

Pret 320.00 MDL