int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Servicii si tarife A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Anticorpi anti-suprarenală

Pret 550.00 MDL

Антиадреналовые антитела представляют собой аутоантитела, направленные против клеток коры надпочечников. Этот тип антител содержится в сыворотке крови у 60-75% пациентов с идиопатической болезнью Аддисона, которые диагностируются у людей в возрасте от 20 до 50 лет, преимущественно у женщин старше 30 лет.
У 45% бессимптомных пациентов с антиадреналовыми антителами, присутствующими в сыворотке, развивается надпочечниковая недостаточность в течение следующих 2-3 лет. Болезнь Аддисона, связанная с аутоантителами, часто сопровождается другими аутоиммунными состояниями, такими как тиреоидит, пернициозная анемия или инсулинозависимый диабет.
Антиадреналовые аутоантитела также могут быть обнаружены у 5-17% пациентов с туберкулезом надпочечников, грибковыми инфекциями или метастазами в надпочечниках, а также в 38% несекретных случаев надпочечниковой недостаточности. Антитела к надпочечникам могут также наблюдаться при идиопатическом гипопаратиреозе (28% случаев) и болезни Хашимото (7%) 1; 3.
Рекомендации по определению антиадреналовых антител – оценка пациентов с надпочечниковой недостаточностью и болезнью Аддисона 3.
Подготовка пациента – натощак 2.
Материал – венозная кровь 2.
Транспортная среда, пробирка- вакуумный без антикоагулянта с / без гелевого сепаратора 2.
Необходимая обработка после сбора материала – отделение сыворотки центрифугированием 2.
Объем образца- 1 мл 2.
Причины отторжения образца – гемолизированный / липемический / бактериально загрязненный образец 2.
Стабильность образца – отделенная сыворотка стабильна в течение 1 месяца при -20 ° C 2.
Метод – непрямая иммунофлюоресценция 2.
Референтные значения – <1/102.
Результаты выражены в виде заголовка 2.
Интерпретация результатов
Антитела к надпочечникам являются маркерами идиопатической болезни Аддисона и используются для выявления людей с риском развития заболевания, особенно пациентов с другими аутоиммунными состояниями, такими как гипопаратиреоз, заболевание щитовидной железы, инсулинозависимый диабет, пернициозная анемия и гонадальная недостаточность.

Библиография
1. David J. Bylund, Robert M. Nakamura. Organ-Specific Autoimmune Diseases. In Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, Saunders-Elsevier, 21st Edition, 956.
2. Лаборатория Synevo. Конкретные ссылки на технологии работы использованы 2010. Ref Type: Catalog.
3. Laboratory Corporation of America. Directory of Services and Interpretive Guide. Antiadrenal Antibodies, Quantitative. www.labcorp.com 2010. Ref Type: Internet Communication.

SKU: IM204 Durata 10 zile sânge venos

Informaţii generale

Anticorpii antisuprarenală sunt autoanticorpi îndreptaţi împotriva celulelor din zona corticală a suprarenalei. 60-75% dintre pacienţii cu boala Addison idiopatică prezintă în ser acest tip de anticorpi, afecţiunea fiind diagnosticată la persoane cu vârsta între 20 şi 50 ani, predominant la femeile peste 30 ani.

45% din pacienţii asimptomatici cu anticorpi antisuprarenală prezenţi în ser vor dezvolta în următorii 2-3 ani insuficienţă suprarenaliană. Boala Adddison asociată cu autoanticorpi este de cele mai multe ori acompaniată de alte afecţiuni autoimune, cum ar fi tiroidita, anemia pernicioasă sau diabetul zaharat dependent de insulină.

Autoanticorpii antisuprarenală mai pot fi întâlniţi la 5-17% dintre pacienţii cu tuberculoză suprarenaliană, infecţii fungice sau metastaze de glande suprarenale, precum şi în 38% din cazurile neclasificate de insuficienţă suprarenaliană. Anticorpii antisuprarenală pot fi observaţi de asemenea în hipoparatiroidismul idiopatic (28% din cazuri) şi în boala Hashimoto (7%)1;3.

Recomandări pentru determinarea anticorpilor antisuprarenală – evaluarea pacienţilor cu insuficienţă suprarenalienă şi boala Addison3.

Pregătire pacient – à jeun (pe nemâncate)2.

Specimen recoltat – sânge venos2.

Recipient de recoltare vacutainer fără anticoagulant cu/fără gel separator2.

Prelucrare necesară după recoltarese separă serul prin centrifugare2.

Cantitate recoltată – 1 mL2.

Cauze  de respingere a probei specimen intens hemolizat/lipemic/contaminat bacterian2.

Stabilitate probă – serul separat este stabil 7 zile la 2-4°C şi 1 lună la -20°C2.

Metodăimunofluorescenţă indirectă2.

Valori de referinţă – <1/102.  

Rezultatele se exprimă sub formă de titru2.

Interpretarea rezultatelor

Anticorpii antisuprarenală sunt markeri pentru boala Addison idiopatică şi servesc la identificarea persoanelor cu risc de a dezvolta această boală, în special pacienţii care prezintă şi alte afecţiuni autoimune cum ar fi: hipoparatiroidism, boli tiroidiene, diabet insulino-dependent, anemie pernicioasă şi insuficienţă gonadală1.

 

Bibliografie

1. David J. Bylund, Robert M. Nakamura. Organ-Specific Autoimmune Diseases. In Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, Saunders-Elsevier, 21st Edition, 956.
2. Laborator Synevo. Referinţe specifice tehnologiei de lucru utilizate 2010. Ref Type: Catalog.
3. Laboratory Corporation of America. Directory of Services and Interpretive Guide. Antiadrenal Antibodies, Quantitative. www.labcorp.com 2010. Ref Type: Internet Communication.
< inapoi la lista

Pret 550.00 MDL