int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Anticorpi anti-SLA/LP

Pret 380.00 MDL

SLA/LP –

цитозольный белок, связанный с включением селеноцистеина в пептидные цепи. В отличие от ANA, SMA и анти-LKM, которые не являются специфичными антителами при АИГ, так как встречаются у 10-15% пациентов с вирусными гепатитами, анти-SLA/LP обнаруживаются исключительно при АИГ. Поэтому у пациентов с АИГ выявление в сыворотке крови аутоантител к SLA/LP обеспечивает четкое разграничение с вирусными гепатитами. Хотя аутоантитела к SLA/LP распространены только у 10-30% пациентов с АИГ, их прогностическая достоверность составляет 100%. Анти-SLA/LP определяют в сыворотке крови у 33% больных, которые являются серонегативными по всем обычным антителам, выявляемым при заболеваниях печени. Анти-SLA связываются с печеночными цитокератинами-8 и -18. В 70% случаев одновременно с анти-SLA присутствуют ANA и SMA, что дает основание рассматривать данный серологический вариант как подтип АИГ-1. Анализ на присутствие данных антител может оказаться полезным при классификации больных с криптогенным хроническим гепатитом: у некоторых больных диагноз меняется с криптогенного хронического гепатита (серонегативного АИГ) на АИГ.

Показатель Характеристика
Материал Венозная кровь
Правила подготовки пациента Стандартные
Транспортная среда, пробирка Вакутайнер с/без антикоагулянта с/без гелевой фазы
Правила и условия транспортировки, стабильность пробы Стандартные
Показания к назначению
Маркер АИГ

· Повышение уровня трансаминаз по невыясненным причинам, при подозрении на аутоиммунный гепатит

Интерпретация результатов 
Повышение уровня
· АИГ;

· первичный билиарный цирроз (антитела к SLA/LP являются свидетельством вторичного АИГ (перекрывающего синдрома), при котором необходимо лечение иммуносупрессорами)

SKU: IM75 Durata 7 zile sânge venos

Informaţii generale și recomandări pentru determinarea anticorpilor anti-SLA/LP

Anticorpii anti-SLA (engl. soluble liver antigen) au fost descrişi în 1987 ca fiind îndreptaţi împotriva  unei proteine din citosol care se găseşte în concentraţii crescute în ţesutul hepatic şi renal. Anti-LP (engl. liver-pancreas) au fost descrişi înaintea anti-SLA (1981), de către un grup diferit de cercetători, ca având reactivitate faţă de o proteină solubilă dintr-un lizat omogen de ficat şi pancreas. Ulterior s-a demonstrat  că anti-SLA si anti-LP sunt  identici (anti SLA/LP) şi că antigenul ţintă este reprezentat de o proteină citosolică de 50 kDa ce este implicată în biosinteza seleno-proteinelor. Este vorba de O-fosfoseril-ARNt: selecisteinil-ARNt sintaza, denumită internațional SepSecS, care catalizeză ultima etapă în sinteza seleno-cisteinei.

Anti-SLA/LP sunt detectați izolat sau împreună cu anticorpii antinucleari (ANA) şi/sau anticorpii anti-mu;chi neted (ASMA) la pacienţii cu hepatită autoimună tip 1, având o prevalenţă de 15-30% și fiind asociați cu o evoluție mai severă a bolii, cu necesitatea unui perioade mai îndelungate de tratament pentru suprimarea activității inflamatorii, cu o rată de recăderi mai mare la întreruperea corticoterapiei, cu o frecvență mai mare a transplantului hepatic precum și cu o mortalitate mai ridicată prin insuficiență hepatică. Din perspectiva clinică, determinarea acestor anticorpi este utilă în principal la pacienții care nu prezintă markerii clasici de boală, contribuind semnificativ la reducerea numărului de cazuri de hepatită criptogenică sau de hepatită autoimună cu autoanticorpi negativi.

A fost înregistrată o variație semnificativă a prevalenței anti-SLA/LP în diverse grupuri etnice, sugerând existența unor factori genetici predispozanți. Astfel, acești autoanticorpi au fost asociați cu HLA A1-B8 în populația germană și cu HLA DRB*0301 în Marea Britanie și USA.

Depistarea țintei antigenice a dus la dezvoltarea unor tehnici ELISA și imunoblot ce sunt capabile sa detecteze cu sensibilitate și specificitate ridicată anti-SLA/LP.

În plus, a fost identificată o corelaţie semnificativă între serurile ce prezintă anti-SLA/LP şi anti-Ro-52, în sensul că pacienţii anti-SLA/LP şi anti-Ro-52 pozitivi au o activitate crescută a bolii hepatice şi o evoluţie mai severă. Se presupune că prognosticul nefavorabil asociat cu anti-SLA/LP s-ar datora prezenței concomitente a antiRo-521;2;3;4;5;6.

Pregătire pacient à jeun (pe nemâncate) sau postprandial (după mese)7.

Specimen recoltat sânge venos7.

Recipient de recoltare vacutainer fără anticoagulant cu/fără gel separator7.

Prelucrare necesară după recoltare se separă serul prin centrifugare7.

Volum probă – minim 0.5 mL ser7.

Cauze de respingere a probei ser intens hemolizat, lipemic sau puternic contaminat bacterian7.

Stabilitate probă serul separat este stabil 14 zile la 4°C; timp mai îndelungat la -20°C7.

Metodă ELISA. Reactivul folosit este un antigen solubil hepatic nativ; sunt detectaţi anticorpi de tip IgG7.

Valori de referinţă

< 10 U/mL : negativ7.

Limite și interferențe

Un rezultat negativ nu exclude diagnosticul de hepatită autoimună8.

 

Bibliografie

  1. Czaja AJ. Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis: Current Status and Future Directions. Gut Liver. 2016 Mar;10(2):177-203.
  2. Kalliopi Zachou, et al. Autoantibodies and autoantigens in autoimmune hepatitis: important tools in clinical practice. In Journal of Autoimmune Diseases, 2004, 2: 1740-1757.
  3. Cancado EL, Abrantes-Lemos CP, Terrabuio DR. The importance of autoantibody detection in autoimmune hepatitis. Front Immunol. 2015 May 13;6:222.
  4. Gatselis NK, Zachou K, Koukoulis GK, Dalekos GN. Autoimmune hepatitis, one disease with many faces: etiopathogenetic, clinico-laboratory and histological characteristics. World J Gastroenterol. 2015 Jan 7;21(1):60-83.
  5. Himoto T, Nishioka M. Autoantibodies in liver disease: important clues for the diagnosis, disease activity and prognosis. AutoImmun Highlights. 2013 Feb 22;4(2):39-53.
  6. Liberal R, Vergani D, Mieli-Vergani G. Update on Autoimmune Hepatitis. J Clin Transl Hepatol. 2015 Mar;3(1):42-52.
  7. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2017. Ref Type: Catalog.
  8. Laboratory Corporation of America.Directory of Services and Interpretive Guide. Soluble Liver Antigen (SLA) IgG Antibody. www.labcorp.com 2017. Ref Type: Internet Communication.
< inapoi la lista

Pret 380.00 MDL