int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Servicii si tarife A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Anticorpi anti-La (SS-B)

Pret 320.00 MDL

Аутоантитела к компонентам SS-A и SS-B

присутствуют у пациентов с первичным синдромом Шегрена. Это хроническое аутоиммунное заболевание характеризуется поражением слюнных и слезных желез, что приводит к ксеростомии и ксерофтальмии. Обнаружение у больного синдромом Шегрена антител к SS-A и SS-B может прогнозировать развитие таких экстрагландулярных проявлений заболевания, как васкулит, лимфаденопатия, спленомегалия, анемия и лейкопения. Антитела к SS-A и SS-B обычно встречаются в популяции больных СКВ с выраженной симптоматикой фотосенситивных кожных проявлений. Большое значение имеет определение а/т к SS-A и SS-B у женщин во время беременности как фактора риска развития тяжелой кардиальной патологии у плода (врожденной блокадой сердца). Неонатальный волчаночный синдром новорожденных развивается у 5-10% беременных женщин, имеющих высокий титр анти-SS-A. А/т к SS-B появляются редко и только вместе с анти-SS-A. Основным проявлением врожденной волчанки является дерматоз и ряд системных и гематологических синдромов, включающих врожденную поперечную блокаду, гепатит, гемолитическую анемию и тромбоцитопению. Все беременные с подозрением на СЗСТ должны быть иммунологически обследованы для выявления группы риска врожденной волчанки.

Данные антитела находят почти исключительно у женщин (29:1) при синдроме Шегрена (от 40% до 80% случаев) и при системной красной волчанке (от 10% до 20%). При синдроме Шегрена, в основном, встречается комбинация антител к SS-A и SS-B.

Показатель Характеристика
Материал Венозная кровь
Правила подготовки пациента Стандартные
Транспортная среда, пробирка Вакутайнер с/без антикоагулянта с/без гелевой фазы
Правила и условия транспортировки, стабильность пробы Стандартные
Показания к назначению
Маркер синдрома Шегрена

· Диагностика синдрома Шегрена;

· диагностика СКВ

Интерпретация результатов
Повышение уровня
· Синдром Шегрена (15-60%);

· СКВ (10-15%);

· склеродермия (25%);

· ревматоидный артрит (5%);

· СЗСТ

SKU: IM49 Durata 3 zile sânge venos

Informaţii generale

Anticorpii anti-La sunt îndreptaţi împotriva unei proteine auxiliare a ARN polimerazei III.
Proteinele La împreună cu proteinele Ro sunt probabil componente intracelulare al unor particule ribonucleoproteice identice sau parţial identice, ceea ce explică prezenţa concomitentă în serul multor pacienţi a celor 2 tipuri de anticorpi.

Anticorpii anti-La se asociază cu aceleaşi entitaţi clinice ca şi anticorpii anti-Ro, dar cu o sensibilitate clinică mai redusă:

  • 40-94% pentru sindromul Sjögren primar
  • 9-35% pentru LES
  • aprox.75% pentru blocul atrio-ventricular congenital şi lupusul neonatal
Pe de altă parte, specificitatea clinică pentru aceste afecţiuni este mai mare.
Anti-La nu sunt prezenţi de obicei în poliartrita reumatoidă, chiar în cazul în care se depistează anti-Ro.
Pacienţii cu boală lupică care prezintă ambele tipuri de anticorpi au o rată mai redusă de afectări renale, în comparaţie cu cei Ro pozitivi/La negativi. Acest pattern de anticorpi se întâlneşte mai frecvent la pacienţii cu debut tardiv de boală lupică3.

Recomandări pentru determinarea anticorpilor anti-La

  • suspiciune sindrom Sjögren primar
  • suspiciune LES
  • bloc atrioventricular congenital sau lupus neonatal în asociere cu LES, sindrom Sjögren sau colagenoză nediferenţiată2;3

Pregătire pacient à jeun (pe nemâncate) sau postprandial (după mese)1 

Specimen recoltat sânge venos1 

Recipient de recoltare vacutainer fără anticoagulant cu/fără gel separator1

Prelucrare necesară după recoltare se separă serul prin centrifugare1

Volum probă – minim 0.5 mL ser1

Cauze de respingere a probei ser intens hemolizat, lipemic sau puternic contaminat bacterian1

Stabilitate probă – serul separat este stabil 7 zile la 4°C; timp mai îndelungat la -20°C3

Metodă imunoenzimatică cu detecţie prin fluorescenţă (FEIA)1

Reactivul folosit este proteina umană recombinată SS-B/La1.

Valori de referinţă:

   <7 U/mL : negativ
7-10 U/mL : echivoc
 >10 U/mL : pozitiv1
Limite şi interferenţe 
Un procent redus de pacienţi cu sindrom Sjögren rămân anti-La negativi3.

 

Bibliografie

1. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2010. Ref Type: Catalog
2. Laboratory Corporation of America.Directory of Services and Interpretive Guide. Sjögren’s Antibodies (Anti-SS-A/Anti-SS-B). www.labcorp.com 2010. Ref Type: Internet Communication.
3. Rudolf Mierau, Ekkehard Genth. Autoantibodies in Systemic Rheumatic Diseases. In Clinical Laboratory Diagnostics-Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. Lothar Thomas. H-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt /Main, Germany,1 ed. 1998, 813-816.
< inapoi la lista

Pret 320.00 MDL