int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Anticorpi anti-centromer

Pret 320.00 MDL

Прогрессирующая системная склеродермия (PSS) —

это аутоиммунное мультисистемное заболевание, характеризующееся кальцинозом кожи. PSS характеризуется поражением соединительной ткани и сосудов микроваскуляторного русла, приводящее к медленно прогрессирующему фиброзу и склерозу на поздней стадии заболевания. Кроме кожи, у пациентов больше всего поражен желудочно-кишечный тракт. Кроме того, заболевание затрагивает почки, легкие, сердце и мускулатуру. При системной склеродермии имеют значение АТ к центромере В (АЦА) и топоизомеразе I (Scl-70), как диагностические показатели лимитированной и диффузной системной склеродермии соответственно. АЦА распознают более 6 центромерных нуклеопротеинов. Для склеродермии чувствительность — 19-33%; специфичность — 90-99,9%. Определение АЦА полезно для прогнозирования лимитированного поражения кожи (чувствительность — 44%; специфичность — 79-93%) и низкой вероятности развития рентгенологических признаков легочного фиброза (чувствительность — 12%; специфичность — 71%). CREST-синдром — это вариант PSS, с более замедленным течением. Прогноз значительно более благоприятный, по сравнению с больными PSS. Акроним CREST составлен из первых букв пяти наиболее важных клинических проявлений: Кальциноз (Calcinosis), Рейно феномен (Raynaud’s phenomenon), дисфункция пищевода (esophageal involvement), склеродактилия (sclerodactyly), телеангиэктазия (teleangiectasia). У больных CREST-синдромом могут выявляться циркулирующие аутоантитела к центромерному белку B. Определение анти-центромера B аутоантител имеет прогностическую значимость в диагностике феномена Рейно. Феномен Рейно часто обнаруживается как первый симптом склеродермии, который предшествует остальным проявлениям на несколько лет. Антитела к центромере В могут быть выявлены у больных с первичным билиарным циррозом (PBC). PBC и CREST-синдром часто встречаются вместе. Анти-центромера B антитела обнаруживаются у примерно 10-20% пациентов с PBC, предпочтительно выявляя пациентов с феноменом Рейно и склеродактилией. Среди других центромерных белков (например, CENP-A (19 кДа), CENPC (140 кДа)), центромерный белок B (80 кДа) относится к белковому комплексу хромосомного кинетохора, структуры, обеспечивающей прикрепление нитей веретена во время деления клеток.

Для CREST-синдрома чувствительность АЦА — 60-65%; специфичность — 83-99,9%.

Показатель Характеристика
Материал Венозная кровь
Правила подготовки пациента Стандартные
Транспортная среда, пробирка Вакутайнер с/без антикоагулянта с/без гелевой фазы
Правила и условия транспортировки, стабильность пробы Стандартные
Показания к назначению
Маркер CREST-синдрома

· Диагностика CREST-синдрома;

· диагностика системной склеродермии

Интерпретация результатов
Повышение уровня
· CREST-синдром;

· системная склеродермия;

· билиарный цирроз печени

SKU: IM63 Durata 3 zile sânge venos

Informaţii generale

Anticorpii anti-centromer sunt îndreptaţi în principal împotriva a 3 proteine localizate în zona centromerică a cromozomilor: CENP-A, CENP-B şi CENP-C.

Anticorpii anti-centromer constituie un marker serologic pentru sindromul CREST, o formă limitată de sclerodermie (prevalenţa 70-90%). Clinic, sindromul CREST se caracterizează prin: calcificări cutanate, sindrom Raynaud, tulburări de motilitate a esofagului, sclerodactilie, telangiectazii. Anticorpii anti-Scl-70 sunt foarte rar depistaţi la aceşti pacienţi. Spre deosebire de pacienţii cu scleroză sistemică şi anti-Scl-70 pozitivi, pacienţii având anticorpi anti-centromer au în general o evoluţie benignă a bolii şi un prognostic relativ favorabil. Cu toate acestea, s-a constat că detectarea anticorpilor anti-centromer împreună cu anticorpii anti-histone reprezintă un factor de risc pentru afectare vasculară şi pulmonară severă.

Acest tip de autoanticorpi mai poate apărea în sindromul Raynaud şi în ciroza biliară primitivă.
Detectarea anticorpilor anti- centromer la pacienţii cu sindrom Raynaud are o valoare predictivă pozitivă mare pentru apariţia altor simptome asociate sclerodermiei.
În 10-20% din cazuri, aceşti anticorpi pot apărea în ciroza biliară primitivă, în special la persoanele care prezintă concomitent şi simptome asociate sclerodermiei3.

Recomandări pentru determinarea anticorpilor anti-centromer

suspiciune de scleroză sistemică sau sindrom CREST
estimarea prognosticului în scleroza sistemică sau în prezenţa simptomelor precoce de sclerodermie (ex. fenomene de tip Raynaud)2;3

Pregătire pacient à jeun (pe nemâncate) sau postprandial (după mese)1. 

Specimen recoltat sânge venos1 

Recipient de recoltare vacutainer fără anticoagulant cu/fără gel separator1.

Prelucrare necesară după recoltare se separă serul prin centrifugare1.

Volum probă – minim 0.5 mL ser1.

Cauze de respingere a probei ser intens hemolizat, lipemic sau puternic contaminat bacterian1.

Stabilitate probă – serul separat este stabil 7 zile la 4°C; timp mai îndelungat la -20°C3.

Metodă imunoenzimatică cu detecţie prin fluorescenţă (FEIA)1

Reactivul folosit este proteina umană recombinată CENP-B1.

Valori de referinţă

  <7 U/mL  : negativ
7-10 U/mL : echivoc
 >10 U/mL : pozitiv1
Limite şi interferenţe 
Anticorpii anti-centromer nu sunt specifici pentru sindromul CREST. Dintre pacienţii care prezintă acest tip de autoanticorpi, numai o parte întrunesc criteriile specifice de diagnostic. Totuşi, majoritatea  pacienţilor asociază manifestări de sindrom Raynaud1.

 

Bibliografie

1. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate. 2010. Ref Type: Catalog
2. Laboratory Corporation of America. Directory of Services and Interpretive Guide. Anti-Centromere B Antibodies. www.labcorp.com 2010. Ref Type: Internet Communication
3. Rudolf Mierau, Ekkehard Genth.Autoantibodies in Systemic Rheumatic Diseases. In Clinical Laboratory Diagnostics-Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. Lothar Thomas. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt /Main, Germany,1 ed. 1998, 827.
< inapoi la lista

Pret 320.00 MDL