Recoltam analize medicale la domiciliu. Pentru programare -
079 904 000

Cosul meu

Nu puteti adauga alte teste in cos. Cosul contine testul PCR COVID-19 care se achita separat.

Continuati
logo logo logo logo

Termene și condiții de utilizare a Funcției de comandă

  1. Dispoziții generale

Acest site este deținut de ICS „Laboratorul Medical Synevo” SRL (în continuare Synevo). La înregistrarea comenzii in magazinul online, Cumpărătorul accepta Termeni si Condițiile de vânzare a bunurilor/produselor și/sau prestare a serviciilor care sunt bazați pe legislația RM (in continuare – Termeni și Condiții) prezentate mai jos.

Utilizarea website-ului presupune acceptarea Termeni si Condiții propuse de către Synevo, în conformitate cu Legea nr.284/2004 privind Comerțul Electronic. Relațiile dintre client si vânzător sunt stabilite în baza Legii nr.105/2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului, si a altor acte normative adoptate în conformitate cu aceasta.

  1. Protecția datelor cu caracter personal

Prin utilizarea site-ului https://www.synevo.md/, sunteți de acord în mod automat cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt necesare pentru procesarea/confirmarea/executarea comenzilor.

Datele personale se prelucrează doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza produsele pe care le comanzi, promoții, google analytics, cookies și notificări\newsletter.

Toată informația ce conține date cu caracter personal este stocată și utilizată doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor pentru care a fost colectată și în conformitate cu prevederile stabilite de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității date-lor și pentru asigurarea utilizării corecte a informației de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețea wireless nu poate fi protejata în totalitate. Prin urmare, la fel ca alte companii, noi nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă Cumpărătorului, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.

  1. Înregistrarea și achitarea comenzii

Achitarea comenzilor este posibilă cu cardul de plată – la primirea comenzii veți primi bonul fiscal ce va confirma plata.

Plata online se face în condiții de siguranța maxima folosind ca instrument de plată cardul de plată, care permite efectuarea de tranzacții online. După efectuarea plății veți primi o confirmare de plata pe adresa dvs. de email.

Procesatorul de plata folosește un sistem securizat, bazat pe ultima versiunea a standardului de securitate 3D-Secure ceea ce înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor în tranzacții sigure online. Aceasta măsura de siguranța presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plații pe o pagina securizata maib unde autentificarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de unică folosințe pentru fiecare tranzacție online.

Rambursarea mijloacelor bănești se efectuează doar pe cardul de plată care a fost folosit pentru achiziție.

Pentru a efectua o plată, va trebui să introduceți detaliile cardului dvs. bancar. Transferul acestor informații se face în conformitate cu toate măsurile de securitate necesare. Informațiile sunt transmise în formă criptată și sunt stocate numai pe un server specializat al sistemului de plăți.

Pentru efectuarea plății vor fi solicitate următoarele date:

  • Numărul cardului (16 cifre)
  • Data expirării (luna și anul)
  • Codul CVC sau CVV (3 cifre)
  • Numele și prenumele de pe cardul de plată

În cazul în care valuta cardului diferă de valuta tranzacției (MDL), atunci la convertirea sumei reținute din contul de card se vor aplica condițiile băncii emitente.

Termene și Condiții de utilizare a Funcției de comandă și plată de analize medicale în cadrul site-ului

Funcția de comandă și plată de analize medicale este pusă la dispoziția oricărui utilizator al site-ului, în cadrul Secțiunii din site purtând denumirea Shop Online, în vederea plasării unor comenzi constând în una sau mai multe analize medicale, respectiv pachete de analize medicale, și efectuării plăților corespunzătoare comenzilor plasate, în considerarea Termenelor și Condițiilor prezentate în cele ce urmează.

  1. Definiții

I.1. Funcția de comandă și plată de analize medicale (denumită în cele ce urmează ”Funcția de comandă și plată”) – funcție disponibilă în cadrul site-ului prin care se pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea de a comanda și a plăti analizele medicale selectate din portofoliul Synevo, disponibile în cadrul funcției, cât și de a selecta efectuarea programărilor, după caz, conform informațiilor prezentate în cadrul Secțiunii Shop Online, comanda și plata analizelor medicale selectate de către utilizator se vor realiza conform Termenelor și Condițiilor prezentate mai jos.

I.2. Analize medicale disponibile în cadrul Funcției de comandă și platăanalizele medicale din cadrul portofoliului Synevo care pot fi adăugate în Coșul meu și plătite prin intermediul Funcției de comandă și plată din cadrul site-ului, semnalizate în mod corespunzător la momentul plasării comenzii. Nu toate analizele medicale incluse în portofoliul Synevo sunt acoperite de Funcția de comandă și plată, unele putând fi comandate și plătite doar la recepțiile laboratoarelor Synevo de pe teritoriul Republicii Moldova.

I.3. Contractacordul de voințe dintre Titular și Utilizator format în condițiile prevăzute de prezentele Termene și Condiții;

I.4. Termen de executare a Contractuluitermenul de 30 de zile calendaristice înăuntrul căruia utilizatorul trebuie să se prezinte în orice recepție Synevo sau într-una dintre recepțiile indicate în mod expres pentru tipul de analize comandat în vederea efectuării analizelor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată. Termenul de executare a Contractului începe să curgă de la momentul transmiterii către utilizator a mesajului de confirmare a plății.

  1. Mecanismul Funcției de comandă și plată

II.1. Prin utilizarea Funcției de comandă și plată, utilizatorul site-ului poate selecta, din portofoliul pus la dispoziție în cadrul Secțiunii „Servicii și tarife”, una sau mai multe analize pe care dorește să le comande, prin adăugarea fiecărei analize selectate în Coșul meu cu ajutorul butonului ”Adăugă în Coșul meu”/ pictograma reprezentând Coșul de cumpărături dispus în dreptul fiecărei analize disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată.

II.2. Toate selecțiile realizate conform prevederilor art. II.1. de mai sus vor fi incluse în Lista de analize ce va fi afișată utilizatorului prin selectarea butonului reprezentând ”Coșul de analize” dispus în cadrul interfeței online. Lista de analize disponibilă în cadrul Coșului de analize va cuprinde informații cu privire la: denumirea analizei selectate, prețul aferent fiecărei analize practicat la nivelul laboratoarelor Synevo la momentul plasării comenzii și prețul total al comenzii exprimat în lei plasate.

Comenzile plasate în mediul online pot face obiectul unor reduceri de preț, care vor fi comunicate în mod corespunzător pe site. Odată cu prezentarea Listei de analize, utilizatorul poate consulta specificațiile anumitor analize prin accesarea link-ului URL disponibil în acest sens.

II.3. În vederea plasării comenzii cu privire la analizele selectate, Utilizatorului i se vor solicita următoarele date: nume, prenume și adresă de e-mail. Pentru plasarea cu success a comenzii, Utilizatorul are obligația să confirme ca acceptă prezentul document, reprezentând Termenii și Condițiile de accesare a funcției de comandă din cadrul site-ului Synevo, precum și să confirme.

II.4. Ulterior introducerii datelor solicitate conform dispozițiilor art. II.3. de mai sus, utilizatorul va plasa comanda cu privire la analizele selectate din portofoliul disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată prin selectarea opțiunii ”Plasează comanda”.

II.5. Selectarea opțiunii ”Plasează comanda” este urmată de transmiterea, către utilizator, a unei confirmări de comandă, prin e-mail. Contractul dintre Titular și Utilizator se încheie la momentul transmiterii confirmării comenzii prin e-mail de către Titular, în considerarea adresei de e-mail furnizată de către Utilizator anterior plasării comenzii conform art. II.3. de mai sus.

II.6. Confirmarea comenzii transmisă prin e-mail va cuprinde principalele elemente ale Contractului încheiat între Titular și Utilizator cu privire la analizele selectate și comandate de către acesta din urmă, precum și un exemplar în format electronic al acestor Termene și Condiții de utilizare a Funcției de Comandă și plată. Totodată, e-mailul de confirmare a comenzii transmis de către Titular va cuprinde mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare al Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen.

II.7. Ulterior plasării comenzii și primirii confirmării de comandă, Utilizatorul va selecta opțiunea ”Plătește” afișată în cadrul interfeței online pentru a efectua plata sumei de bani aferentă analizei/analizelor selectate din portofoliul disponibil în cadrul Funcției de Comandă și Plată. Opțiunea ”Plătește” se va activa în cadrul interfeței online odată cu transmiterea către Utilizator a e-mailului de confirmare conform dispozițiilor art. II.5 de mai sus, fără a presupune ca Utilizatorul să părăsească interfața online.

II.8. Efectuarea plății corespunzătoare analizei/analizelor comandate se poate realiza în cadrul site-ului prin utilizarea unui card bancar acceptat de sistemul de plati PayNet (paynet.md) Visa, Mastercard. Pentru finalizarea tranzacției în cadrul platformei online spre care Utilizatorul este redirecționat în vederea efectuării plății – către serviciul electronic al sistemului de plăți – https://paynet.md/ – Utilizatorul trebuie să introducă toate datele necesare autorizării tranzacției, așa cum acestea sunt solicitate în cadrul platformei sistemului de plăți. Ulterior, Utilizatorul va trebui să completeze datele cu caracter personal solicitate de procesatorul de plăți pentru facturare și din motive de securitate, precum: adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste date nu sunt prelucrate în nici un fel de către Titular. Pentru mai multe detalii privind prelucrările de date efectuate de către procesatorul de plăți vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate a acestuia.

II.9. Procesarea cu succes a plății – confirmată într-o primă etapă de procesatorul de plăți – este urmată de transmiterea de către Titular a unui mesaj electronic de confirmare a procesării plății către Utilizator, care va conține numărul atribuit comenzii (acesta trebuie păstrat și prezentat la recepția Synevo în vederea efectuării analizei/analizelor contractate de către Utilizator), alte informații esențiale privind comanda, mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare al Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen.

III. Rezoluțiunea Contractului de către Titular

III.1. În ipoteza în care Utilizatorul nu respectă Termenul de executare al Contractului, respectiv nu se prezintă în recepția Synevo în vederea efectuării analizelor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul transmiterii către Utilizator a mesajului de confirmare a plății, Contractul se consideră rezolvit de drept, fără a fi necesară îndeplinirea unor alte formalități de către Titular, inclusiv fără punere în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată sau a altor organe jurisdicționale.

Ca efect al rezilierii de drept, Titularul nu mai este ținut să efectueze analizele comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

III.2. În cazul prevăzut la art. III.1. de mai sus, rezilierea de drept operează la ora 23:59 a celei de-a 30-a zi calendaristică a Termenului de executare al Contactului, utilizatorul fiind de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea obligației.

III.3. Prezenta Secțiune reprezintă un Pact comisoriu pentru activarea căruia se impune o neexecutare culpabilă, imputabilă din partea Utilizatorului.

III.4. În cazul rezolvirii de drept a Contractului prin activarea Pactului comisoriu, suma plătită de către Utilizator la momentul utilizării Funcției de comandă și plată online va fi reținută de către Titular și nu va fi restituită Utilizatorului decât dacă acesta solicită restituirea în mod expres în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data rezolvirii de drept menționată la punctul III.1., plata respectivă constituind clauză penală.

III.5. În cazul în care Utilizatorul solicită restituirea sumei de bani, conform articolului III.4. de mai sus, acesta va formula o cerere scrisa care va conține cel puțin următoarele: numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact https://www.synevo.md/contact/.

III. 6. Urmare solicitării prevăzute mai sus, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru analizele comandate în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

IV. Dreptul utilizatorului de a se retrage din Contract

IV.1. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contract, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 30 zile de la momentul primirii de către utilizator a mesajului de confirmare a procesării plății, împreună cu informații esențiale privind comanda de analize efectuate prin utilizarea Funcției de comandă și plată. Acest drept poate fi exercitat numai în cazul neefectuării analizelor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

IV.2. Pentru a își exercita dreptul de retragere, Utilizatorul va transmite în atenția Titularului, anterior expirării termenului de 30 zile referit la punctul IV.1. mai sus, o declarație neechivocă cu privire la exercitarea dreptului de retragere care va conține cel puțin numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact https://www.synevo.md/contact/.

IV.3. Urmare a exercitării dreptului de retragere de către utilizator, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru analizele comandate în termen de cel mult 15 zile de la data la care declarația neechivocă a utilizatorului de exercitare a dreptului de retragere i-a fost comunicat.

V. Modul de returnare a plaților pentru serviciile neprestate

V.1. Utilizatorul are dreptul de a cere sa i se restituie contravaloarea testelor de laborator neefectuate din varii motive (pregatirea necorespunzatoare pentru analize; imposibilitatea efectuarii testelor din lipsa de reactivi; neactivarea testului la momentul prezentării pacientului in punctul de recoltare nerespectarea termenului de deadline de către prestator, etc.) în termen de 30 zile calendaristice de la momentul primirii de către utilizator a mesajului de confirmare a procesării plății, împreună cu informații esențiale privind comanda de analize efectuate prin utilizarea Funcției de comandă și plată. Acest drept poate fi exercitat numai in cazul neefectuării analizelor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

V..2. Pentru a efectua returul de bani, Utilizatorul va transmite către Titular, o cerere scrisa (prezentată la recepția punctul de colectare analize) va conține cel puțin numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă, motivul cererii returului de bani, contul bancar si sau IBAN-ul, denumirea si codul băncii, semnătura Titularului; sau in format electronic cu semnătura digitala aplicata – in acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de mail: reclamatii@synevo.md

V.3. Urmare a recepționarii cererii, Titularul va rambursa, pe același cont bancar de pe care s-a efectuat plata online, Utilizatorului suma achitată pentru analizele comandate în termen de cel mult 15 zile de la data la care a fost depusa cererea.

VI. Forța majoră

VI.1. Toate evenimentele care constituie impedimente legale în executarea obligațiilor potrivit legislației Republicii Moldova reprezintă un motiv de suspendare și stingere a obligațiilor ce incumbă Titularului în baza Contractului încheiat cu utilizatorul cu privire la analizele comandate de acesta din urmă în cadrul site-ului prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

VI.2. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din aceste Termene și Condiții de utilizare a Funcției de comandă și plată, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui impediment care face imposibilă executarea contractului.

VI.3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

VII. Reclamații și litigii

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din Republica Moldova. În caz de apariție a unor dispute, Utilizatorul va putea sa depună reclamații către reclamatii@synevo.md prin completarea și transmiterea formularului de contact disponibil la https://www.synevo.md/contact/, pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

VIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea tuturor datelor furnizate de dumneavoastră în vederea prestării serviciului Plata Online, se realizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă la: https://www.synevo.md/politica-de-confidentialitate/

Prin UTILIZAREA FUNCȚIEI DE PLASEAZĂ COMANDA ȘI PLATĂ vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor TERMENE ȘI CONDIȚII: ”DEFINIȚII”, ”MECANISMUL FUNCȚIEI DE COMANDĂ ȘI PLATĂ”, ”REZOLVIREA CONTRACTULUI DE CĂTRE TITULAR”, INCLUSIV ART. III.4 INSTITUIND O CLAUZĂ PENALĂ, ”DREPTUL UTILIZATORULUI DE A SE RETRAGE DIN CONTRACT”, ”FORȚA MAJORĂ”, ”RECLAMAȚII ȘI LITIGII”.

icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Cumpărate frecvent împreună