Recoltam analize medicale la domiciliu. Pentru programare -
079 904 000

Cosul meu

Nu puteti adauga alte teste in cos. Cosul contine testul PCR COVID-19 care se achita separat.

Continuati
logo logo logo logo
Informații medicale

Articole

Ce reprezintă examenul histopatologic?

Examenul histopatologic

Examenul histopatologic (HP) presupune examinarea microscopică, de către medicul anatomo-patolog, a probelor tisulare prelevate în timpul intervențiilor chirurgicale și microchirurgicale.

Ce reprezintă examenul histopatologic? - Synevo
Etapele principale ale examinării histopatologice

examinare macroscopică/ eșantionare;

histoprocesare (fixare în formol, includere la parafină, secționare blocuri de parafină, colorare standard hematoxilină-eozină/H&E);

examinare microscopică lame colorate H&E;

elaborare/ redactare rezultat HP final sau, după caz, rezultat HP parțial, în conjuncție cu informații medicale relevante (clinice, imagistice, biochimice, etc.) solicitate la recepția probei/ probelor.

Cine și cum stabilește numărul de fragmente eșantionate și procesare în blocuri de parafină?

Medicul anatomo-patolog, conform protocoalelor internaționale corespunzătoare fiecărui tip de piesa chirurgicală/ microchirurgicală.

Examenul HP clasic (convențional) poate fi urmat de teste complementare (colorații speciale, teste imunohistochimice/ IHC, test de hibridizare in situ/ ISH) în funcție de caz.

Pentru efectuarea testelor complementare sunt necesare etape suplimentare, cu grade de complexitate și de dificultate variabile:

examen histopatologic
  • selecționare fragment/-e tisular/-e esantionat/-e și histoprocesat/-e;
  • selecționare bloc/-uri de parafină;
  • efectuarea tehnică a testului/testelor complementar/-e;
  • examinare microscopică;
  • elaborare/ redactare rezultat, obligatoriu în conjuncție cu rezultatul HP clasic (convențional) și cu informații medicale relevante solicitate la recepția probei/ probelor.

Cine și cum stabilește tipul și numărul de teste complementare?

Medicul anatomo-patolog, conform unor algoritmi de diagnostic, numai după examinarea microscopică a lamelor colorate standard H&E și în conjuncție cu informații medicale (clinice, imagistice, biochimice, etc.) relevante solicitate la recepția probei/ probelor.

Informațiile medicale solicitate la recepția probei/probelor sunt în conformitate cu Legea Nr. 42 din 06.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane.

Condiții de conservare și de transport probe proaspete/ fixate în formol (neprocesate histopatologic); documente medicale care însoțesc probele:
• Recipiente din material plastic, cu închidere etanță, cu eticheta cu datele de identificare ale pacientului (Nume, Prenume, IDNP), denumirea piesei chirurgicale, numele medicului operator;
• Piesa chirurgicală intactă (neîmpărțită între laboratoare de anatomie patologică);
• Fixator: formol tamponat 10%, într-un volum de cel puțin 2-10 ori mai mare decât cel al probei;
• În cazul in care nu este disponibil imediat fixatorul (Formol tamponat 10%), pentru a reduce fenomenul de autoliză tisulară: piesa chirurgicală mare trebuie păstrata la frigider (~4ºC) până la imersia în fixator în timpul cel mai scurt posibil; piesa chirurgicala mică (biopsii endoscopice, puncții biopsii, etc.) poate fi păstrată la frigider (~4ºC) în compresă umedă până la imersia în fixator în timpul cel mai scurt posibil; sunt interzise imersia și transportul piesei în ser fiziologic.

examen histopatologic

Condiții de conservare și de transport probe proaspete/ fixate în formol (neprocesate histopatologic); documente medicale care însoțesc probele:
• Recipiente din material plastic, cu închidere etanță, cu eticheta cu datele de identificare ale pacientului (Nume, Prenume, IDNP), denumirea piesei chirurgicale, numele medicului operator;
• Piesa chirurgicală intactă (neîmpărțită între laboratoare de anatomie patologică);
• Fixator: formol tamponat 10%, într-un volum de cel puțin 2-10 ori mai mare decât cel al probei;
• În cazul in care nu este disponibil imediat fixatorul (Formol tamponat 10%), pentru a reduce fenomenul de autoliză tisulară: piesa chirurgicală mare trebuie păstrata la frigider (~4ºC) până la imersia în fixator în timpul cel mai scurt posibil; piesa chirurgicala mică (biopsii endoscopice, puncții biopsii, etc.) poate fi păstrată la frigider (~4ºC) în compresă umedă până la imersia în fixator în timpul cel mai scurt posibil; sunt interzise imersia și transportul piesei în ser fiziologic.


• Copii documente medicale: bilet de ieșire din spital/ investigații paraclinice (serologie, CT, RMN, Rx, etc.); rezultate histopatologice de la intervenții chirurgicale anterioare;
• Fișa de însoțire a probei (Formularul A), eventual completată și parafată de medicul operator.
Condiții de conservare și de transport probe histoprocesate în alte unități medicale (blocuri de parafină, preparate histopatologice permanent colorate); documente medicale care însoțesc probele:
• Blocurile de parafină: nu trebuie supuse agresiunilor termice, mecanice sau chimice; nu se admit pentru investigații/ teste complementare (teste IHC și de biologie moleculară, colorații speciale) fragmente tisulare înghetațe inițial pentru examen histopatologic intraoperator (examen extemporaneu) și ulterior procesate prin fixare în formol și includere la parafină.


• Preparatele histopatologice permanente colorate (lame): nu trebuie supuse agresiunilor mecanice, chimice sau termice;
• Obligatoriu: copie buletin/ rezultat histopatologic original (pentru verificarea datelor de identificare pacient – probă);
• Copii documente medicale: bilet de iesire din spital/ investigații paraclinice (serologie, CT, RMN, Rx, etc.); rezultate histopatologice de la intervenții chirurgicale anterioare.
• Fișa de însoțire a probei (Formularul B), eventual completată și parafată de medicul trimițător.

În cât timp este gata rezultatul?


Timpul de eliberare al rezultatului (RP: raport patologic) este, în majoritatea cazurilor, de minimum 5 zile lucrătoare de la recepția probei/lor în Laboratorul Central. În funcție de complexitatea cazului, timpul de eliberare al rezultatului poate ajunge la 10 zile lucrătoare de la recepția probei/lor în laborator.

Complexitatea cazului este evaluată de către medicul anatomo-patolog în funcție de: numărul de probe per pacient; gradul de dificultate al algoritmului de diagnostic; necesitatea testelor complementare (colorații speciale și/ sau teste IHC și/ sau test ISH; accesibilitatea la informațiile medicale (clinice, imagistice, biochimice, etc.) relevante solicitate. În situații excepționale care impun depășirea termenului maxim precizat de eliberare a rezultatului vor fi contactați și anuntați din timp medicul trimițător și pacientul.

Ce se întâmplă cu probele?

Ce reprezintă examenul histopatologic? - Synevo
Probele histopatologice

Probele proaspete histoprocesate în Departamentul de Histopatologie Synevo vor fi stocate în Laboratorul Central sub formă de blocuri de parafină, în blocoteci, timp de 30 de ani, și sub forma de lame colorate (HE, colorații speciale, teste IHC, test ISH), in histoteci, timp de 10 ani;

Probele histoprocesate în alte unități medicale (blocuri de parafină, preparate histopatologice permanente colorate) vor fi returnate pacientului la eliberarea rezultatului, pentru a fi returnate Laboratorului de Anatomie Patologică de origine; lamele colorate (HE, colorații speciale, teste IHC, test ISH) obținute prin secționarea acestora în Departamentul de Histopatologie Synevo vor fi stocate în Laboratorul Central în histoteci timp de 10 ani.

Cum se procedează în cazul în care medicul trimitățor sau pacientul dorește o a doua părere (,,second opinion”) în cazul probelor histoprocesate (în Departamentul de Histopatologie Synevo)?

Se vor elibera probe tisulare procesate histopatologic în Laboratorul de Histopatologie Synevo (blocuri și/ sau lame) în baza unei ,,Cereri de eliberare probe (bloc de parafină, lame colorate) pentru consult extern”.

icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Cumpărate frecvent împreună