int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Nichel în urină

Pret 780.00 MDL

Общая информация

Роль никеля в организме человека спорна. Есть некоторые доказательства того, что он участвует в усвоении железа, кальция и цинка.

Никель присутствует в рудах в трех основных формах: сульфид, силикат и арсенид. Он имеет множество промышленных применений: компонент из многих сплавов, металлизация, производство электрических и электронных устройств.

Воздействие никеля происходит чаще всего в промышленных условиях, при вдыхании никелевой пыли или при контакте с кожей. Острое вдыхание вызывает жар и раздражение дыхательных путей.

Кожный контакт может вызвать аллергический контактный дерматит. Среди токсических эффектов никеля также депрессия ЦНС.

Многочисленные эпидемиологические исследования показали, что хроническое воздействие никелевой пыли и субсульфида никеля может вызвать рак легких или носа

Рекомендации по определению никеля – мониторинг воздействия никеля.

Подготовка пациента – не требуется.

Собранный образец – 1) венозная кровь;  2) моча в течение 24 часов или  3) образец спонтанной мочи.

Причины отбраковывания образца – коагулированного образца.

Тип контейнера – 1) вакутейнер для металлов, содержащий ЭДТА в качестве антикоагулянта;  2) 2-3-литровый сосуд и одноразовый пластиковый стаканчик для мочи, на котором указано общее количество мочи за 24 часа; консерванты не используются;  3) пробирка для анализа мочи.
Собранное количество – 1) столько, сколько позволяет вакуум;  2), 3) около 10 мл3;
Обработка требуется после сбора урожая – не требуется
Стабильность образца – образцы крови и мочи хранятся при комнатной температуре или в холодильнике до рабочего времени.

SKU: TOX14 Durata 10 zile urină (probă recoltată în orice moment al zilei)

Informaţii generale

Rolul nichelului în organismul uman este discutabil. Există unele dovezi că ar fi implicat în absorbţia fierului, calciului şi zincului.

Nichelul este prezent în minereuri sub trei forme principale: sulfid, silicat şi arsenid2. Are numeroase aplicaţii industriale: component al multor aliaje, placarea metalelor, producerea dispozitivelor electrice şi electronice4.

Expunerea la nichel se produce cel mai frecvent în mediul industrial, fie prin inhalarea prafului de nichel, fie prin contact dermic. Inhalarea acută determină febră şi iritaţia tractului respirator. Contactul dermic poate genera dermatita alergică de contact. De asemenea printre efectele toxice ale nichelului se numară şi depresia SNC1;4.

Numeroasele studii epidemiologice au arătat că expunerea cronică la praful de nichel şi la subsulfidul de nichel poate cauza cancer pulmonar sau nazal2.

Recomandări pentru determinarea nichelului – monitorizarea expunerii la nichel4 .

Pregătire pacient – nu este necesară4.

Specimen recoltat – 1) sânge venos; 2) o probă de urină spontană3;4.

Cauze de respingere a probei – specimen coagulat3;4.

Recipient de recoltare – 1) vacutainer pentru metale ce conţine EDTA sau heparinat de litiu ca anticoagulant; 2) eprubetă pentru urină3;4.

Cantitatea recoltată – 1) cât permite vacuumul; 2) aproximativ 10 mL3;4.

Prelucrare necesară după recoltare – nu este necesară3.

Stabilitate probă probele de sânge şi urină se păstrează la temperatura camerei sau la frigider până în momentul lucrului3;4.

Metoda plasma cuplată inductiv cu spectrometrie de masă3.

Valori de referinţă:

Nichelul în sânge4:                      Nichelul în urină4:

<3.8 μg/L                                            < 2.1μg/L

Factor de conversie1: μg/L x 17.1 = nmol/L;nmol/L x 0.058 = μg/L. 

 

Bibliografie

1. Frances Fischbach. Appendix G: Minerals in Human Nutrition. In A Manual of Laboratory and Diagnostic
Tests. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 7 Ed., 2004: 1157.
2. Jill C.Merill, et al. Metals. In Principles and Methods of Toxicology. Taylor & Francis, 4th Edition, 2001, 673-674.
3. Laborator Synevo. Referinţe specifice tehnologiei de lucru utilizate 2015. Ref Type: Catalog.
4. Laboratory Corporation of America.Directory of Services and Interpretive Guide. Nickel, Plasma and Urine. www.labcorp.com. 2015. Ref Type: Internet Communication.
< inapoi la lista

Pret 780.00 MDL