int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Servicii si tarife A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Cistatina C

Pret 370.00 MDL

 Цистатин С (маркер функции почек).

Цистатин C представляет собой белок из семейства ингибиторов цистеинпротеиназы. Он синтезируется всеми клетками и обнаруживается во всех биологических жидкостях. Цистатин С свободно фильтруется через клубочковую мембрану, благодаря низкой молекулярной массе. Благодаря этому уровень цистатина С относительно стабилен в системной циркуляции. Именно эти свойства позволяют рассматривать цистатин С как показатель, способный отражать функцию почек. Чем тяжелее почечная патология, тем хуже цистатин С фильтруется в почках и тем выше его уровень в крови. Показано, что повышение уровня цистатина С может быть информативно уже на ранних стадиях нарушения функции почек. Многочисленные данные, полученные за последние годы, позволяют рассматривать цистатин С как более точный маркер скорости клубочковой фильтрации (СКФ), чем креатинин. Уровень креатинина не является надежным индикатором функции почек и, в отличие от цистатина С, подвержен влиянию таких факторов, как возраст, пол, мышечная масса, особенности питания, физическая активность, раса. Так, функция почек может оказаться сниженной более чем на 50% к тому моменту, когда уровень креатинина только превысит верхнюю границу нормы. Применение цистатина С в лабораторной диагностике обусловлено тем, что он: 1) высокочувствительный и точный эндогенный маркер скорости клубочковой фильтрации (СКФ), и тем самым, патологии почек, по своей чувствительности сильно превосходящий креатинин, 2) высокочувствительный маркер сердечно-сосудистых событий, независимый от таких кардиомаркеров, как кардиальные тропонины, натрийуретические пептиды, С-реактивный белок и др.

Показатель Характеристика
Материал Венозная кровь
Правила подготовки пациента Стандартные
Транспортная среда, пробирка Вакутайнер с/без антикоагулянта с/без гелевой фазы
Правила и условия транспортировки, стабильность пробы Стандартные
Показания к назначению
· Диагностика нарушений клубочковой фильтрации, в т.ч. на доклинической стадии заболевания
Интерпретация результатов
Повышение уровня Снижение уровня
При патологии уровень цистатина С в крови повышается. Чем тяжелее

ренальная патология,

тем хуже цистатин С фильтруется в почках и тем выше его уровень

в крови.

 

Кроме этого, сывороточные уровни цистатина С повышаются:

· при сердечной недостаточности;

· на ранних стадиях преэклампсии,

· при некоторых онкологических заболеваниях и

· при болезни Альцгеймера.

Увеличение содержания цистатина С в крови после инфаркта миокарда является

неблагоприятным прогностическим признаком, говорящим о

нарушении фильтрационной функции почек.

Повышение концентрации цистатина С является предвестником развития

хронической почечной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей

Снижение уровня цистатина С не имеет прогностического значения
SKU: CH153 Durata 10 zile sânge venos

Informaţii generale

Cistatina C este o proteină cu greutate moleculară mică ce face parte din familia inhibitorilor de cistein-proteinază şi intervine în catabolismul intracelular al peptidelor şi proteinelor. Substanţa este produsă de către toate celulele nucleate, rata sa de sinteză fiind constantă pe tot parcursul vieţii, chiar în prezenţa proceselor infecţioase, inflamatorii sau neoplazice. De asemenea, producţia de cistatină nu este influenţată de masa musculară, dietă, medicaţie asociată, sex şi rasă3;4;5.

Ca urmare a masei moleculare mici şi a sarcinii electrice pozitive, cistatina C este filtrată liber la nivel glomerular şi reabsorbită complet în tubii proximali unde este şi metabolizată. Astfel, în absenţa unei leziuni tubulare, cistatina C nu este prezentă în urina finală5.

Datorită acestor caracteristici cistatina C reprezintă un marker endogen al ratei filtrării glomerulare (RFG), corelaţia fiind invers proporţională: valorile crescute indică o rata scăzută a filtrării glomerulare, într-un mod similar creatininei serice1;3;4.  

Conform studiilor efectuate, cistatina C constituie un indicator mai bun al funcţiei renale decât creatinina. Astfel, cistatina C are specificitate mai mare decât creatinina în diferenţierea pacienţilor cu rata anormală a filtrării glomerulare (numărul rezultatelor fals-pozitive este mai mic). De asemenea, la pacienţii cu insuficienţă renală cronică s-a evidenţiat o corelaţie mai strânsă între valorile cistatinei C serice şi cea a ratei filtrării glomerulare, decât cea dintre creatinina şi RFG, ceea ce permite o mai bună monitorizare a afecţiunii3.

Beneficiile testării cistatinei C sunt mai mari în special în următoarele situaţii:

– rata a filtrării glomerulare moderat scăzută (între 80 şi 40 mL/min);
– pacienţi cu insuficienţă renală acută care necesită administrarea de medicamente cu eliminare glomerulară;
– vârstnici, copii, gravide cu suspiciune de pre-eclampsie, diabetici, pacienţi cu diverse afecţiuni musculare sau cu transplant renal2;3.

Recent, s-a luat în discuţie posibilitatea ca cistatina C să fie un marker prognostic pentru insuficienţa cardiacă acută2.

Pregătire pacient -preferabil à jeun (pe nemâncate)2.

Specimen recoltat -sânge venos2.

Recipient de recoltare -vacutainer fără anticoagulant cu/fără gel separator2.

Prelucrare necesară după recoltare – se separă serul prin centrifugare2.

Volum probă – minim 0.5 mL ser2.

Cauze de respingere a probei – specimen hemolizat2.

Stabilitate probă – serul separat este stabil 7 zile la 2-8°C; timp îndelungat la -18°C2.

Metodă nefelometrică2.

Valori de referinţă2

1-20 ani: 0.70-1.38 mg/L;   20-50 ani: 0.70-1.21 mg/L;   >50 ani: 0.84-1.55 mg/L.

Se calculează de asemenea rata estimată a filtrării glomerulare după formula CKD-EPI Cystatin C 2012:

133 x min(SCysC/0.8, 1)0.499 x max(SCysC/0.8, 1)1.328 x 0.996vârstă [x 0.932 la femei], unde SCysC este cistatina C în ser (mg/l), min este minimul raportului SCysC/0.8 sau 1 şi max este maximul raportului SCysC/0.8 sau 1.

Valori de referinţă pentru rata estimată a filtrării glomerulare conform formulei CKD-EPI Cystatin C 2012: ≥ 60 mL/min/1.73 m2.

Interpretarea rezultatelor

Nivelurile crescute de cistatină C indică o rată scăzută a filtrării glomerulare4. Conform studiilor efectuate valorile cistatinei C serice cresc semnificativ pe măsură ce RFG scade <80 mL/min/1.73 m2.

Limite şi interferenţe

Datorită imaturităţii funcţiei renale la naştere, se înregistrează valori crescute ale cistatinei C în primele 3 luni de viaţă4
Există dovezi că preparatele cortizonice ar reduce producţia de cistatină şi acest fapt ar putea conduce la o supraestimare a funcţiei renale la pacienţii transplantaţi aflaţi sub corticoterapie5.      

 

Bibliografie

1. Frances Fischbach. Overview of Chemistry Studies. In A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 8 Ed., 2009; 377-378.
2. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate. 2014. Ref Type: Catalog.
3. Lothar Thomas. Plasma Proteins. In Clinical Laboratory Diagnostics-Use and Assessment of Clinical laboratory Results. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt /Main, Germany, 1 Ed., 1998; 662-663.
4. Mayo Clinic/Mayo Medical Laboratories.Test Catalogs and Guides. Cystatin C, Serum. www.mayomedicallaboratories.com. Ref Type: Internet Communication.
5. Richard A. McPetersen, Matthew R. Pincus. Evaluation of Renal Function, Water, Electrolytes and Acid-Base Balance . In Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods- Sauders Elsevier 21-Ed 2007, 153-154.
< inapoi la lista

Pret 370.00 MDL