int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Anticorpi anti-proteinaza 3 (c-ANCA)

Pret 290.00 MDL

Протеиназа 3

является целевым антигеном в 90% случаев исследований сыворотки крови, содержащей c-ANCA. Протеиназа 3 была описана как основной антиген при геморрагическом васкулите. В отличие от микроскопического полиартериита, при котором с одинаковой частотой встречаются как анти-PR3, так и анти-MPO, для геморрагического васкулита свойственны преимущественно аутоантитела к протеиназе-3 (более 90%).

Протеиназа 3 является небольшим белком (29 кДа), локализующимся в азурофильных гранулах нейтрофилов, гранулах моноцитов и цитоплазме эндотелиальных клеток. Это один из основных антигенов антител к цитоплазме нейтрофилов, который в иммунофлюоресцентном тесте индуцирует цитоплазматический тип свечения (цАНЦА, cANCA). Определение антител к протеиназе 3 является высокоспецифичным лабораторным тестом в диагностике гранулематоза с полиангиитом (ранее называемого «гранулематоз Вегенера»), тяжелого заболевания, проявляющегося триадой — гранулематозным поражением верхних дыхательных путей, легких и почек. Часто это заболевание сопровождается полиневритом.

Высокие титры антител к протеиназе 3 встречаются у 90-95% больных с развернутой картиной активного гранулематозного процесса. Локализованные формы гранулематоза Вегенера, поражающие верхние дыхательные пути, реже сопровождаются образованием аутоантител (50-60%). Редко антитела к протеиназе 3 могут быть обнаружены при других АНЦА-ассоциированных васулитах — микроскопическом полиангиите, синдроме Чарга-Стросса и узелковом полиартериите. Содержание антинейтрофильных антител при гранулематозе Вегенера является клинически значимым и коррелирует с активностью заболевания. Высокий их титр служит основанием для патогенетической иммуносупрессивной терапии.

Для повышения чувствительности серологического обследования пациентов с системными васкулитами действующие международные рекомендации требуют одновременного использования иммунофлюоресцентного теста обнаружения антител к цитоплазме нейтрофилов и выявления антител к основным антигенам АНЦА — протеиназе 3 и антител к миелопероксидазе.

Показатель Характеристика
Материал Венозная кровь
Правила подготовки пациента Стандартные
Транспортная среда, пробирка Вакутайнер с/без антикоагулянта с/без гелевой фазы
Правила и условия транспортировки, стабильность пробы Стандартные
Показания к назначению
Маркер гранулематоза с полиангиитом («гранулематоз Вегенера»)

· Ранняя диагностика и дифференциальная диагностика системных васкулитов;

· диагностика лимитированной (носоглоточной) и системной формы гранулематоза Вегенера;

· мониторинг активности гранулематоза Вегенера;

· диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита и острой почечной недостаточности;

· дифференциальная диагностика полинейропатии

Интерпретация результатов
Повышение уровня
· Гранулематоз Вегенера
SKU: IM78 Durata 3 zile sânge venos

Informaţii generale

Antigenul proteinaza 3 (PR3) este o serin-protează de 29 kDa care se găseşte în neutrofilele umane sub forma unui triplet proteic. Prezenţa anticorpilor anti-PR3 este asociată în mod specific cu granulomatoza Wegener – o vasculită autoimună care afectează în principal rinichii şi plămânii. Nivelul anticorpilor se corelează cu activitatea bolii, fiind crescut în puseele de activitate şi scăzut în perioadele de remisiune3.

În imunofluorescenţa indirectă, ce foloseşte ca substrat neutrofile umane fixate cu etanol, aceşti anticorpi dau o fluorescenţă citoplasmatică difuză (aspect c-ANCA)4.

Recomandări pentru determinarea anti-PR3

• evaluarea pacienţilor suspectaţi de vasculită sistemică;
• monitorizarea evoluţiei bolii şi a răspunsului terapeutic în granulomatoza Wegener;
• confirmarea rezultatelor ANCA pozitive obţinute la imunofluorescenţa indirectă (în special aspect c-ANCA)2;3.

Pregătire pacient à jeun (pe nemâncate) sau postprandial (după mese)1. 

Specimen recoltat sânge venos1. 

Recipient de recoltare vacutainer fără anticoagulant cu/fără gel separator1.

Prelucrare necesară după recoltare se separă serul prin centrifugare1.

Volum probă – minim 0.5 mL ser1.

Cauze de respingere a probei ser intens hemolizat, lipemic sau puternic contaminat bacterian1.

Stabilitate probă serul separat este stabil 7 zile  la 4°C; timp mai îndelungat la -20°C1.

Metodă imunoenzimatică cu detecţie prin fluorescenţă (FEIA). Antigenul folosit este reprezentat de enzima PR3 purificată obţinută din neutrofile umane1.

Valori de referinţă

<7    U/mL : negativ
7-10 U/mL : echivoc
>10  U/mL: pozitiv1

Interpretarea rezultatelor

Anti-PR3 sunt detectaţi în aproape toate cazurile de boală Wegener activă, prezenţa lor fiind un indicator specific pentru această afecţiune (specificitate >98%)2;3.
În cazul unei boli active cu vasculită sistemică, glomerulonefrita necrotizantă şi inflamaţie de tip granulomatos a tractului respirator, sensibilitatea clinică a anti-PR3 este de 85-90%. In lipsa afectării renale sensibilitatea clinică este de numai 75%4. După terapia imunosupresoare nivelul anticorpilor scade foarte mult sau se obţine un rezultat negativ2;3;4.

Limite şi interferenţe

Un rezultat negativ nu exclude boala, deoarece aproximativ 20% dintre pacienţii cu boala Wegener limitată nu prezintă anti-PR33.
Anti-PR3 mai pot apărea în poliangeita microscopică şi în sindromul Churg-Strauss, însă cu o prevalenţă redusă (45% si respectiv, 10%)4.

 

Bibliografie

1. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2010. Ref Type: Catalog
2. Laboratory Corporation of America.Directory of Services and Interpretive Guide. Antiproteinase 3 (PR3) Antibodies. www.labcorp.com 2010. Ref Type: Internet Communication.
3. Mayo Clinic. Mayo Medical Laboratories. Test Catalog: Proteinase 3 Antibodies, IgG, Serum. www.mayomedicallaboratories.com. Ref Type: Internet Communication.
4. Werner J.Mayet.Autoantibodies in Systemic Vasculitis. In Clinical Laboratory Diagnostics-Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. Lothar Thomas. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt /Main, Germany,1 ed. 1998, 842-845.
< inapoi la lista

Pret 290.00 MDL