int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Anticorpi anti-LC1 IgG (citosol hepatic)

Pret 820.00 MDL

Цитозольный антиген печени типа 1, антитела IgG. Анти-LC-1, IgG

 

Специфический антиген-мишень антител — печеночный цитозольный антиген типа 1 (LC-1, фермент формаминотрансфераза-циклодезаминаза). Данные антитела считаются высокоспецифичными для АИГ 2 типа и характерны для подгруппы больных с доброкачественным течением заболевания. Анти-LC-1 обнаруживаются, в основном, у больных, не зараженных вирусом гепатита С, и используются преимущественно для выявления анти-LKM-1 положительных больных с вирусным гепатитом С или без такового. Они определяются только у молодых людей (как правило, моложе 20 лет). Наличие антител к цитоплазматическому антигену печени установлено только у 30-50% анти-LKM-1-положительных больных, не зараженных вирусом гепатита С, и, следовательно, их нужно рассматривать как дополнительный маркер в диагностике АИГ-2. У 14% больных с АИГ они являются единственным маркером заболевания и также могут оказаться полезными при постановке диагноза молодым пациентам, у которых не находят традиционных аутоантител. Анти-LC-1 проявляют тенденцию к снижению титра или полному исчезновению на фоне иммуносупрессии, что может указывать на их роль в патогенезе. Анти-LC-1 находят также у больных с ПСХ.

Показатель Характеристика
Материал Венозная кровь
Правила подготовки пациента Стандартные
Транспортная среда, пробирка Вакутайнер с/без антикоагулянта с/без гелевой фазы
Правила и условия транспортировки, стабильность пробы Стандартные
Показания к назначению
Маркер АИГ 2 типа

· Диагностика АИГ 2 типа;

· мониторинг лечения

Интерпретация результатов
Повышение уровня
· АИГ 2 типа
SKU: IM251 Durata 10 zile sânge venos

Informaţii generale și recomandări pentru determinarea anticorpilor anti-LC1

Anti-LC1 (engl. anti-liver cytosol type 1 antibodies) apar în hepatita autoimună de tip 2, fiind detectaţi la 30-70% din serurile anti-LKM1  pozitive. În aproximativ 10% din cazuri, anti-LC1 constituie singurul autoanticorp detectat, contribuind astfel la clasificarea hepatitei autoimune seronegative. Anti-LC1 este un anticorp cu specificitate de organ ce conferă o fluorescență citoplasmatică omogenă a hepatocitelor periportale, cu respectarea celulelor din jurul venelor centrolobulare; pe secțiunile de rinichi nu se obține fluorescență pentru tubii renali proximali. Prezența concomitentă a anti-LKM1 poate obscura detectarea anti-LC1 prin imunofluorescență indirectă fiind necesar să se recurgă la metode ELISA sau imunoblot.

Anti-LC1 recunosc ca antigen ţintă  formiminotransferaza-ciclodeaminaza, o enzimă implicată în metabolismul folaților ce este înalt exprimată în țesutul hepatic; titrurile se corelează cu activitatea bolii.

Anti-LC1 au fost raportați și la 12-33% din pacienții cu hepatită cronică C și anti-LKM1 pozitivi1;2;3;4;5;6.

Pregătire pacient à jeun (pe nemâncate) sau postprandial (după mese)7.

Specimen recoltat sânge venos7.

Recipient de recoltare vacutainer fără anticoagulant cu/fără gel separator7.

Prelucrare necesară după recoltare se separă serul prin centrifugare7.

Volum probă – minim 0.5 mL ser7.

Cauze de respingere a probei ser intens hemolizat, lipemic sau puternic contaminat bacterian7.

Stabilitate probă serul separat este stabil 14 zile la 4°C; timp mai îndelungat la -20°C7.

Metodă ELISA7.

Valori de referinţă:

Rezultatele sunt exprimate sub formă de index.

< 1 : negativ

Limite și interferențe:

Un rezultat negativ nu exclude diagnosticul de hepatită autoimună7.

 

Bibliografie

  1. Czaja AJ. Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis: Current Status and Future Directions. Gut Liver. 2016 Mar;10(2):177-203.
  2. Kalliopi Zachou, et al. Autoantibodies and autoantigens in autoimmune hepatitis: important tools in clinical practice. In Journal of Autoimmune Diseases, 2004, 2: 1740-1757.
  3. Cancado EL, Abrantes-Lemos CP, Terrabuio DR. The importance of autoantibody detection in autoimmune hepatitis. Front Immunol. 2015 May 13;6:222.
  4. Gatselis NK, Zachou K, Koukoulis GK, Dalekos GN. Autoimmune hepatitis, one disease with many faces: etiopathogenetic, clinico-laboratory and histological characteristics. World J Gastroenterol. 2015 Jan 7;21(1):60-83.
  5. Himoto T, Nishioka M. Autoantibodies in liver disease: important clues for the diagnosis, disease activity and prognosis. AutoImmun Highlights. 2013 Feb 22;4(2):39-53.
  6. Liberal R, Vergani D, Mieli-Vergani G. Update on Autoimmune Hepatitis. J Clin Transl Hepatol. 2015 Mar;3(1):42-52.
  7. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2017. Ref Type: Catalog.
< inapoi la lista

Pret 820.00 MDL