int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Alcoolemie

Pret 140.00 MDL

Общая информация

 

Определение уровня алкоголя в крови (этанол в крови) является одним из наиболее часто запрашиваемых тестов в клинических токсикологических лабораториях для судебно-медицинских целей.
Этанол легко всасывается из желудочно-кишечного тракта. Максимальные концентрации обычно регистрируются в течение 40-70 минут после приема внутрь натощак. Наличие пищи в желудке снижает усвоение алкоголя. Этанол быстро метаболизируется печенью в ацетальдегид. Как только максимальные уровни в крови достигнуты, его исчезновение становится линейным, человек весом 70 кг усваивает 7-10 г алкоголя в час.
Симптомы отравления этанолом, установленные при низких концентрациях в сыворотке, могут указывать на серьезную медицинскую проблему и требуют срочного терапевтического вмешательства.
Определение содержания алкоголя в крови может быть выполнено в медицинских или судебно-медицинских целях для диагностики алкогольной интоксикации и установления соответствующей терапии. Уровни этанола следует проверять во всех случаях комы неясной этиологии, поскольку алкогольная интоксикация может имитировать диабетическую кому, травму головного мозга или передозировку лекарственного средства. Этот тест также используется для скрининга на алкоголь, а также для мониторинга терапии этанолом при отравлении метанолом.

Подготовка пациента – натощак (натощак) или после приема пищи.

Собранный образец – венозная кровь. Не используйте тампоны или компрессы, смоченные в спиртовом растворе для венозной пункции.

Контейнер для образца -вакутейнер без антикоагулянта с / без отделяющего геля.

Обработка требуемая после сбора материала – сыворотка отделяется центрифугированием; пробирка должна оставаться плотно закрытой до момента исследования, чтобы предотвратить испарение этанола.

Объем образца – минимум 2 мл сыворотки.

Стабильность образца – отделенная сыворотка стабильна в течение 4 часов при комнатной температуре; 1 неделя при 2-4ºC в герметично закрытых пробирках; 6 месяцев при -20 ºC.

Метод – ферментативный (с алкогольдегидрогеназой).

Ориентиры и интерпретация результатов
<10 мг / дл (<2 ммоль / л): отрицательный (предел обнаружения метода) 80 мг / дл: предел, разрешенный кодом дорожного движения для водителей. Клинически значимые показатели: – уровни 50-100 мг / дл (10,8 – 21,7 ммоль / л) могут вызывать: приливы, замедление рефлексов, нарушения остроты зрения; – уровни> 100 мг / дл (> 21,7 моль / л) могут вызвать угнетение ЦНС;
– уровни> 300 мг / дл (> 64,8 ммоль / л) связаны с комой;
– уровни> 400 мг / дл (> 86,4 ммоль / л) могут стать причиной смерти.

Коэффициент пересчета: ммоль / л х 4,61 = мг / дл.

Пределы и ограничения
Повышенная кетонемия при диабетическом кетоацидозе может вызвать ложное повышение уровня алкоголя в крови. Проглатывание других типов спиртов (изопропанол, метанол) может повлиять на результаты.
• медикаменты
Увеличивает: аспирин, гидрохлорид, циметидин, метоклопрамид, ранитидин.
Уменьшает: аскорбиновая кислота, атропин, фенобарбитал, пропантелин.

SKU: CH72 Durata 2 zile sânge venos

Informaţii generale şi recomandări pentru determinarea alcoolemiei

Determinările alcoolemiei (etanol în sânge) se număra printre analizele cele mai frecvent solicitate laboratoarelor de toxicologie clinică, în scopuri medico-legale.Etanolul se absoarbe cu uşurinţă din tractul gastrointestinal; concentraţiile maxime se înregistrează de obicei în 40-70 minute de la ingestia pe nemâncate. Prezenţa alimentelor în stomac scade absorbţia alcoolului. Etanolul este metabolizat hepatic rapid în acetaldehidă. Odată ce s-au atins concentraţiile sanguine maxime, dispariţia sa este lineară; un bărbat de 70 kg metabolizează 7-10 g alcool /oră.
Simptomele intoxicaţiei cu etanol instalate în prezenţa unor concentraţii serice scăzute pot indica o problema medicală gravă şi necesită intervenţie terapeutică de urgenţă.
Determinarea alcoolemiei poate fi efectuată în scop medical sau medico-legal pentru diagnosticul intoxicaţiei cu alcool şi stabilirea terapiei adecvate. Nivelurile de etanol trebuie testate în toate cazurile de comă de etiologie neclară, deoarece intoxicaţia cu alcool poate mima coma diabetică, traumatismele cerebrale sau supradozarea de droguri. Acest test este de asemenea folosit pentru screening-ul alcoolismului cât şi pentru monitorizarea terapiei cu etanol în intoxicaţia cu metanol.1;4

Pregătire pacient -à jeun (pe nemâncate) sau postprandial.3

Specimen recoltat – sânge venos; nu se vor folosi la puncţia venoasă tampoane sau comprese îmbibate cu soluţie de alcool.3

Recipient de recoltare -vacutainer fără anticoagulant cu/fără gel separator.3

Prelucrare necesară după recoltare – se separă serul prin centrifugare; tubul trebuie să rămână închis ermetic până în momentul testării pentru a împiedica evaporarea etanolului.3

Volum probă – minim 2 mL ser.3

Stabilitate probă – serul separat este stabil 4 ore la temperatura camerei; 1 saptamana la 2-4ºC în tuburi închise ermetic; 6 luni la -20 ºC3.

Metodă – enzimatică (cu alcool dehidrogenază).3

Valori de referinţă şi interpretarea rezultatelor
-nivelurile < 10 mg/dL (<2 mmol/L): negativ (limita de detecţie a metodei); 80 mg/dL: limita admisă de codul rutier pentru conducătorii auto.

Implicaţii clinice: – nivelurile de 50-100 mg/dL (10.8 – 21.7 mmol/L) pot determina: flushing, încetinirea reflexelor, tulburări ale acuităţii vizuale; – nivelurile > 100 mg/dL (> 21.7 mol/L) pot induce depresia SNC;
– nivelurile >300 mg/dL (>64.8 mmol/L) sunt asociate cu instalarea comei;
– nivelurile > 400 mg/dL (>86.4 mmol/L) pot cauza decesul1.

Factor de conversie: mmol/L x 4.61 = mg/dL.3

Limite şi interferenţe
Creşterea cetonemiei în cetoacidoza diabetică poate cauze false creşteri ale alcoolemiei. Ingestia altor tipuri de alcooli (izopropanol, metanol) poate influenţa rezultatele1.
• Medicamente
Creşteri: aspirină, cloralhidrat, cimetidină, metoclopramid, ranitidină.
Scăderi: acid ascorbic, atropină, fenobarbital, propantelină2.

Bibliografie:

1. Frances Fischbach. Drug Monitoring. în A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 7 Ed., 2004, 415-420.
2. Frances Fischbach. Effects of the Most Commonly Used Drugs on Frequently Ordered Laboratory Tests. în A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 7 Ed., 2004, 1214.
3. Laborator Synevo. Referinţe specifice tehnologiei de lucru utilizate 2007. Ref Type: Catalog.
4. Laboratory Corporation of America. Directory of Services and Interpretive Guide. Ethanol, Blood. www.labcorp.com . 2003. Ref Type: Internet Communication.

< inapoi la lista

Pret 140.00 MDL