int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Anticorpi anti-membrană bazală glomerulară

Pret 320.00 MDL

Около 80% гломерулонефритов связано с поражающим действием иммунных комплексов, образовавшихся при участии внепочечных антигенов и около 10% гломерулонефритов, где в патогенезе участвуют антитела к тканям почек, а именно антитела к базальной мембране клубочков.

 

Такие аутоантитела являются нефротоксическими и могут вызывать быстропрогрессирующий гломерулонефрит. Антигеном для образования таких антител является эпитоп на участке альфа3-цепи коллагена IV типа, входящего в состав гломерулярной базальной мембраны и мембраны легких. Гены, кодирующие синтез коллагена IV типа, — COL4A3-COL4A6.

После образования антител и их взаимодействия с базальной мембраной происходят изменения, приводящие к развитию ярко выраженного пролиферативного гломерулонефрита с кровоизлияниями и нарастающей почечной недостаточностью.

Данные аутоантитела появляются у пациентов при поражении не только почек (анти-БМК гломерулонефрит), но и при сочетанном поражении почек и легких (почечно-легочный синдром Гудпасчера). Синдром представляет собой системный капиллярит с преимущественным поражением почек и легких по типу геморрагического гломерулонефрита и пневмонита. Синдром Гудпасчера относится к заболеваниям, при котором доказана патогенетическая роль аутоантител. Аутоантитела взаимодействуют с базальной мембраной почек и легких, обусловливая легочную и почечную патологию.

Аутоантитела к базальной мембране клубочков выявляются у пациентов с синдромом Гудпасчера до 90% случаев, и их количество коррелирует с тяжестью процесса, что позволяет проводить оценку терапии.

Показатель Характеристика
Материал Венозная кровь
Правила подготовки пациента Стандартные
Транспортная среда, пробирка Вакутайнер с/без антикоагулянта с/без гелевой фазы
Правила и условия транспортировки, стабильность пробы Стандартные
Показания к назначению
Маркер cиндрома Гудпасчера

· Быстропрогрессирующий гломерулонефрит;

· дифференциальная диагностика заболеваний почек

Интерпретация результатов
Повышение уровня
· Cиндром Гудпасчера (почечно-лёгочный синдром);

· быстропрогрессирующий гломерулонефрит;

· anti-GBM болезнь, развивающаяся у части пациентов с синдромом Алпорта (наследственная аномалия коллагена IV типа) после пересадки почки;

· тубулоинтерстициальная патология почек, связанная с антителами к базальной мембране клубочков

SKU: IM83 Durata 3 zile sânge venos

Informaţii generale

Sindromul Goodpasture sau boala cu anticorpi anti-membrană bazală glomerulară (anti-GBM) este o afecţiune autoimună rară cu manifestări renale şi pulmonare, caracterizată prin distrucţia mediată prin autoanticorpi a membranelor bazale alveolare şi glomerulare. Prin imunofluorescenţă pot fi identificate, la nivelul membranei bazale, depozite lineare alcătuite din complexe antigen-anticorp, ce constituie elementele histopatologice specifice sindromului. Anticorpii anti-GBM deţin un rol esenţial în imunopatogenia bolii, de aceea termenul de boală cu anti-GBM prezenţi este mai adecvat decât cel clasic de sindrom Goodpasture.

Diagnosticul este stabilit pe baza triadei: hemoragie pulmonară difuză, glomerulonefrită şi existenţa de anticorpi circulanţi anti-GBM. Cel mai adesea, cele 3 componente ale sindromului sunt prezente simultan în perioada de activitate a bolii, deşi au fost descrise cazuri de afectare renală sau pulmonară izolate4.

Principala proteină a membranei bazale glomerulare este colagenul tip IV care prezintă proprietăţi autoagregante şi formează o matrice în care sunt integrate moleculele altor membrane bazale. Colagenul tip IV, la rândul său, este alcătuit din 6 lanţuri α diferite, însă antigenul ţintă pentru anti-GBM este reprezentat doar de un mic fragment al lanţului α3 denumit domeniul NC1.

Diagnosticul de sindrom Goodpasture sau de boală cu anti-GBM prezenţi este dependent de detecţia acestor autoanticorpi. Afecţiunea apare tipic la bărbaţii tineri; dacă nu este depistată în stadiu precoce are o evoluţie rapid-progresivă, cu potenţial letal.

Anti-GBM mai pot fi detectaţi într-un procent de 8-10% şi la pacienţii cu manifestări reno-pulmonare asociate cu prezenţa autoanticorpilor de tip ANCA. În funcţie de titrul ANCA şi anti-GBM tabloul clinic al afecţiunii renale include predominant simptome/semne de tip vascultic sau respectiv de tip boală cu anti-GBM prezenţi. Această distincţie este importantă deoarece atitudinea terapeutică este mai agresivă în cazul bolii cu anti-GBM prezenţi (include şi plasmafereza)2.

Recomandări pentru determinarea anti-GBM

• sindrom reno-pulmonar (hemoragie pulmonară asociată cu hematurie) – anti-GBM se testează împreună cu cANCA şi pANCA
• evaluarea unei glomerulonefrite
• hemoragie pulmonară difuză
• monitorizarea tratamentului pacienţilor cu sindrom Goodpasture
• pacienţi cu poliartrită reumatoidă care au primit tratament cu săruri de aur sau penicilamină2;3

Pregătire pacient à jeun (pe nemâncate) sau postprandial (după mese)2. 

Specimen recoltat sânge venos2. 

Recipient de recoltare vacutainer fără anticoagulant cu/fără gel separator2.

Prelucrare necesară după recoltare se separă serul prin centrifugare2.

Volum probă – minim 0.5 mL ser2.

Cauze de respingere a probei ser intens hemolizat, lipemic sau puternic contaminat bacterian2.

Stabilitate probă – serul separat este stabil 7 zile la 4°C; timp mai îndelungat la -20°C3.

Metodă imunoenzimatică cu detecţie prin fluorescenţă (FEIA). Antigenul folosit conţine un fragment de colagen α3 (IV) uman recombinat2.

Valori de referinţă

<7   U/mL :  negativ
7-10 U/mL : echivoc
>10  U/mL:  pozitiv2
Limite şi interferenţe
Anti-GBM mai pot fi detectaţi în nefrita tubulo-interstiţială şi la unii pacienţi cu lupus eritematos sistemic1.

 

Bibliografie

1. Frances Fischbach. Immunodiagnostics Studies. In A Manual of Laboratory and Diagnostics Tests. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 7 ed. 2004, 595.
2. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2010. Ref Type: Catalog
3. Laboratory Corporation of America. Directory of Services and Interpretive Guide. Antiglomerular Basement Membrane Antibodies, Quantitative. www.labcorp.com 2010. Ref Type: Internet Communication.
4. Pina Joseph. Goodpasture Syndrome: A Case of Delayed Appearance of Autoantibodies and Renal Disease. In Military Medicine, Sept.2001.
< inapoi la lista

Pret 320.00 MDL