int(0)

Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica
< inapoi la lista

Anticorpi anti-glicoproteina asociată mielinei (MAG)

Pret 2380.00 MDL

MAG

принадлежит к молекулам клеточной адгезии и экспрессируется на олигодендроглиоцитах и шванновских клетках. Он является медиатором взаимодействий олигодендроглиоцитов между собой и с нейронами. При миелинизации аксонов он также обнаруживается на их внешних поверхностях и прилежащих поверхностях клеток, формирующих миелин. Более 50% пациентов с периферической НП и IgM-моноклональной гаммапатией имеют моноклональные IgM-антитела, которые связываются с MAG. Определение анти-MAG антител принципиально для дифференциации IgM-ассоциированной НП с другими обычно встречающимися приобретенными полинейропатиями типа CIDP (хроническая воспалительная демиелинизирующая НП). Оба нарушения могут медленно прогрессировать и проявляться при морфологическом и электрофизиологическом исследованиях преимущественно как демиелинизирующая НП (ДНП). Кроме того, при этих заболеваниях повышена концентрация белка в СМЖ, и по этому показателю можно судить об эффективности проведенной иммуносупрессивной терапии.

Показатель Характеристика
Материал Венозная кровь
Правила подготовки пациента Стандартные
Транспортная среда, пробирка Вакутайнер с/без антикоагулянта с/без гелевой фазы
Правила и условия транспортировки, стабильность пробы Стандартные
Метод тестирования Метод непрямой иммунофлюоресценции (IFT)
Референтные значения Отрицательный/Положительный
Показания к назначению
Маркер нейропатии, ассоциированной с анти-MAG/SGPG IgM моноклональной гаммапатией

· Дифференциальная диагностика полинейропатии

Интерпретация результатов
Повышение уровня
· Нейропатия, ассоциированная с анти-MAG/SGPG IgM моноклональной гаммапатией;

· хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (CIDP)

SKU: IM98 Durata 10 zile sânge venos

Informaţii generale

Glicoproteina asociată mielinei (MAG) este o moleculă transmembranară, exprimată selectiv de celulele formatoare de mielină. Conţine cinci domenii imunglobulinice situate extracelular, un domeniu transmembranar şi un domeniu intracelular. MAG poate interacţiona cu receptorii care mediază diferite efecte asupra citoscheletului neuronal (inclusiv fosforilarea neurofilamentară). Se pare că această glicoproteină are un rol activ atât în formarea mielinei cât şi în menţinerea structurii acesteia2,4.

S-a demonstrat că anticorpii anti-MAG pot produce fenomenele de demielinizare care apar în diferite neuropatii şi polineuropatii cronice, de obicei senzitivo-motorii. Polineuropatia este o afecţiune care implică fibrele nervoase periferice, de obicei bilateral. Manifestările senzitive domină stadiile precoce ale polineuropatiilor, iar simptomele motorii apar mai târziu în cursul evoluţiei afecţiunii2.

Anticorpii anti-MAG sunt de obicei asociaţi cu prezenţa gamapatiilor monoclonale IgM (în proporţie de 50%)2,4.

Recomandări pentru determinarea Anticorpilor anti-MAG neuropatii periferice, mai ales cele cu progresie lentă2,4. 

Pregătire pacient – nu necesită o pregătire specială1.

Specimen recoltat sânge venos1,2,3.

Recipient de recoltare vacutainer fără anticoagulant, cu/fără gel separator1,2.

Prelucrare necesară după recoltare – se separă serul prin centrifugare în maxim 45 minute de la recoltare folosindu-se pentru separare o eprubetă de plastic2; se lucrează serul proaspăt; dacă acest lucru nu este posibil, serul se păstrează la 2-8°C, la -20°C sau la -70°C1.

Volum probă – minim 1 mL ser3.

Cauze de respingere a probei – alt specimen decât ser1.

Stabilitate probă 2 saptamani la 2-8 °C1,3.

Metodă imunofluorescenţă indirectă1.

Valori de referinţă – anticorpi anti-MAG – negativ1.

Interpretarea rezultatelor

Detecţia anticorpilor anti-MAG se asociază cu neuropatii senzitivo-motorii. Nivele crescute de anticorpi se observă în neuropatii senzitivo-motorii demielinizante, iar nivele moderate se întâlnesc în scleroza multiplă şi neuropatii inflamatorii 2,3;4.

Limite şi interferenţe
Aceşti anticorpi au fost detectaţi foarte rar şi la pacienţi cu boli reumatismale şi boli de colagen (în absenţa neuropatiei)4.

Bibliografie

1. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2014. Ref Type: Catalog.
2. Nobile-Orazino E, Latov N.,Hays A., Takatsu M, Abrams G., Sherman W.. “Neuropathy and anti-MAG antibodies without detectable serum M-protein”. 1983. American Medical Association.
3. www.mayomedicallaboratories.com Test Catalog: MAG Antibody (80631). Ref Type: Internet Communication 2014.
4. Richard Ravel- Clinical Laboratory Medicine-Clinical Aplication of Laboratory Data – sixth edition – 1994- Chapter 19: Cerebrospinal Fluid, Examination and Neurologic Disorders, p.306
< inapoi la lista

Pret 2380.00 MDL